Lekcija “Utopia Art And Democracy: Is There An Utopian Dimension In Centemporary Art”

“Mākslas un utopijas attiecības ir būtiskas ne tikai, lai izprastu laikmetīgo mākslu, bet arī, lai izprastu atšķirību starp mākslu un modernitātes estētiku. Lekcijā Dr. Sebastians Mīls parādīs, ka bieži diagnosticētās “utopijas beigas” nav jāsaprot kā beigas orientācijai uz brīvību un emancipāciju. Drīzāk laikmetīgā māksla veic politisku un estētisku pārorientāciju saistībā ar mūsdienu utopisko ideju ietekmi: tā paliek uzticīga saviem emancipācijas impulsiem, kritizējot tās problemātiskos aspektus.”
Par Dr. Mīlu:
Sebastians Mīls (Sebastian Mühl) ir pētnieks, pedagogs un kurators. Viņš ir Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta vadošais pētnieks un ir bijis viespasniedzējs Klāgenfurtes Universitātē un Mākslas un dizaina universitātē Ofenbahā. Laikā no 2020. līdz 2021. gadam vinš ir bijis digitālo materiālu kuratos Drēzdenes Valsts mākslas kolekcijā, kur veidoja izstāžu platformu “voices” ar programmu par ilgtspēju un transkulturāciju. Viņš regulāri publicē rakstus par mākslu un vizuālo kultūru. 2020. gadā tika izdota viņa monogrāfija “Utopias of Contemporary Art. History and Critique of Utopian Thought in Art after 1989” (“Laikmetīgās mākslas utopija: Utopijas idejas vēsture un kritika mākslā pēc 1989. gada”).
Pēc lekcijas notiks diskusijas ar Māru Traumani, Maiju Rudovsku un Lieni Pavlovsku:
Māra Traumane ir mākslas vēsturniece un pētniece Latvijas Mākslas akadēmijas Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūtā. Viņas pētniecības centrā ir Austrumeiropas pēckara posma mākslas norises. Šobrīd viņa strādā pie doktora disertācijas, kas veltīta grupas “Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca” (1982-1989) darbībai.
Maija Rudovska ir neatkarīga kuratore un mākslas kritiķe. Viņai ir vairāk kā 15 gadu pieredze, strādājot ar mākslas projektiem gan ārvalstīs, gan Latvijā. 2009. gadā Maija Rudovska ir ieguvusi maģistra grādu mākslas vēsturē Latvijas Mākslas akadēmijā un šogad turpinās doktorantūras studijas Igaunijas Mākslas akadēmijā.
Liene Pavlovska ir vizuālā māksliniece, kura domā un strādā mijiedarbē ar telpu. Viņas darbu pamatā ir interese par sociāli-ekonomisko iekārtu modeļiem, no tiem izrietošajām kolektīvajām vēlmēm un to, kā tie nosaka cilvēku un citu būtņu kopā dzīvošanu. Liene Pavlovska ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā, Scenogrāfijas nodaļā un Sandberga institūtā.