Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina projektu konkursu programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”!

kopienasLatvijas Kopienu Iniciatīvu fonds( LKIF ) izsludinājis projektu konkursu jaunā programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.
Projektu pieteikumus iesniegšanas termiņš – 29. augusts.
Projekta dokumentācija šeit

Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņemt:

 jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;

 sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai;

 kopienas centra telpu sakārtošanai,

 mēbeļu un aprīkojuma iegādei,

 pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai. 

 Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) jau ilgus gadus atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Vairāk lasīt šeit