Latvijas Dabas fonda aktivitāte “Kuri ir vērtīgākie dabas kapitāla objekti Kuldīgā?”

“Latvijas Dabas fonds” piedāvās iepazīties ar norisēm dabā, piedaloties izzinošā spēlē, aplūkot Kuldīgas un tās apkārtnes dabas kapitāla galeriju, piedalīties balsošanā un izvirzīt savus Kuldīgas puses dabas objektu favorītus, lai tuvākajā nākotnē radītu vienu no pirmajiem dabas kapitāla tūrisma maršrutiem dabā un tiešsaistē.
Veicināsim izpratni par Kuldīgas novadā esošo dabas objektu sniegtajiem labumiem no dažādiem skatpunktiem, piemēram, atpūta un estētisks baudījums, kultūra un tūrisms, klimata regulācija, ūdens attīrīšana, dzīvotņu nodrošināšana, trokšņu slāpēšana.
Dabā ir daudz vairāk, nekā esam pieraduši redzēt!

Norise: 29.07.2023. plkst. 18.00-21.00

Kuldīgas pilsētas dārzs