Kurzemes NVO Sadarbības Foruma 2011 labās prakses piemēri

Arī 2011. gadā notika Kurzemes NVO Sadarbības forums – Liepajā, kurā galvenais akcents bija meklēt, kā uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un citām NVO. Taču forumu atklājot, 7 nevalstiskās organizācijas stāstīja par savu darbību, idejām un mērķiem jeb dalījās ar labo praksi.

Forumam noslēdzoties un apkopojot novērtējuma anketas, liela daļa apmeklētāju tieši šo labo praksi norādīja kā vienu no vērtīgākajiem ieguvumiem – idejas un pieredze, kā strādā citi, ko var īstenot savas vides un sabiedrības pilnveidošanai un, galu galā, organizācijas novērtējums kā potenciāliem sadarbības partneriem nākotnē.

Tiem, kas nebija pirmajā Kurzemes NVO Sadarbības Forumā piedāvājam ielūkoties šo labo prakšu prezentācijās. Tiesa, stāstījums ir palicis tikai klausītāju atmiņās.

NVO labā prakse – Kurzemes tūrisma asociācija

NVO labā prakse – Ilizanna

 

NVO Labā prakse – Rudbekijas

NVO Labā prakse – “Mēs-Jaunaucei”

NVO Labā prakse – Mērsraga invalīdu atbalsta centrs

NVO Labā prakse – Bērnu un jauniešu biedrība “Liepājas Jaunie Vanagi”