Kurzemes NVO pārstāvji tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju un DELNAS vadītāju

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra organizētajās Kurzemes NVO līderu mācību ietvaros, tās dalībnieki 17. oktobrī devās uz Rīgu, lai klātienē iepazītos ar norisēm Ministru Kabinetā, Saeimā un tiktos ar Sabiedrības par atklātību – Delna direktoru Kristapu Petermani. Nodarbības sagatavošana notika sadarbībā ar Latvijas pilsonisko aliansi.

 

Šī bija noslēdzošā mācību nodarbība, kuras  ietvaros dalībnieki ne tikai iepazinās ar Ministru Kabinetā notiekošajiem procesiem, bet arī tikās ar Valsts kancelejas pārstāvi Guntu Freimani, kura iepazīstināja ar Latvijas pozitīvo piemēru uz pasaules fona iedzīvotāju līdzdalības procesos, stāstot arī konkrētus NVO līdzdalības piemērus.

Dalībnieki apmeklēja arī Saeimu, kurā bija iespēja tikties arī ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu. Savukārt diena beigās Latvijas pilsoniskās alianses telpās notika tikšanās ar Sabiedības par atklātību – Delna direktoru  Kristapu Petermani, kurš ļoti saistošā un vienkāršā valodā iepazīstināja ar Delnas darbu un īstenotajām aktivitātēm.

 

Kopumā šo Kurzemes NVO līderu mācību ietvaros to dalībniekiem bija iespēja apgūt 60h nodarbību kursu, kurš bija 11 dažādās tēmās. To vadītāji bija pieredzējuši savas jomas speciālisti – gan psihologs, gan komandu veidošanas treneris, gan juriste, gan sabiedrisko attiecību un prezentēšanas mākslas speciālists, gan IT lektors, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības eksperte.

 

Lai arī mācību programma bija tiešām interesanta, daļa sākotnējo dalībnieku mainījās, saprotot, ka līdzdalības procesi tomēr nav gana saistoši to ikdienas darbībā. Arī no sākotnējās 20 cilvēku grupas, līdz mācību beigām bija palicis mazāks dalībnieku skaits. Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa atzīst, ka tas ir likumsakarīgs process – „Ne visi, kas ar apņēmību sāk mācības, var tik ilgu laiku tām veltīt. Mūsu pirmā nodarbība bija 27. Aprīlī ar vasaras brīvlaiku pa vidu. Arī mūsu sākotnēji ieplānotie lektori un mācību vadītāji, laikam ejot, mainījās. Mans secinājums ir– NVO sektorā ir riskanti organizēt tik apjomīgas un laika ziņā izstieptas mācības, kā tas bija mūsu situācijā. Taču tēmas bija interesantas. Vislielāko interesi izraisīja jurista un IT lektora nodarbības. Tātad, būs mums jāmeklē līdzekļi, kā šīs tēmas sabiedrībai piedāvāt arī atsevišķu semināru veidā”.

 

Kurzemes NVO līderu mācības notika projekta Mēs Kurzemei” ietvaros, kuru ar 97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% finansē Talsu novada dome.