Kurzemes NVO līderu mācību programma

Mācības notiek Talsos vienu reizi nedēļā. Pēdējās 3 nodarbības notiks septembra mēnesī grupai vienojoties.

INDIVĪDA SAGATAVOTĪBA LĪDZDALĪBAI”
1.nodarbība: 27. aprīlis 10:00 – 16:00
mag.psych Baiba Miķelsone
(psihoorganiskās analīzes terapeite)

 • Pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās
 • Saskarsme. Komunikācija. Attiecību veidošanas ABC
 • Emocionālā inteliģence

„NEESI VIENS – LĪDZDARBOJIES KOMANDĀ!”
2.nodarbība: 3. maijs 10:00 – 16:00
mag.psych Mārīte Priekule
(psihoorganiskās analīzes terapeite)

 • Saskarsmes prasmes komandā un konfliktu risināšanas māksla
 • Grupu saliedēšanas principi un metodes
 • Komandu veidošanas principi un metodes

 

„ESI ZINOŠS – NVO VADĪŠANAS JURIDISKIE ASPEKTI”
3.nodarbība: 10. maijs 10:00 – 16:00
Marija Heislere – Celma (NVO juriste)

 • NVO darbības pamatprincipi un tiesiskais regulējums
 • NVO pārvaldes struktūras izveide ievērojot labas pārvaldības principus
 • Ziedojumu piesaiste
 • Sabiedriskā labuma organizācijas statuss
 • Juridiskās konsultācijas par NVO dibināšanu un darbību
 • Biedru sapulces sasaukšanas un norises juridiskie aspekti

„EFEKTĪVA BIEDRĪBAS PĀRVALDE EFEKTĪVAI LĪDZDALĪBAI”
4.nodarbība: 17. maijs 10:00 – 16:00
Marija Heislere – Celma
(NVO juriste)

 • Biedrības statūtu grozījumi efektīvai biedrības pārvaldei
 • Biedrības organizatoriskie dokumenti labai pārvaldībai, ilgtspējīgai attīstībai (valdes reglaments, ētikas kodekss, biedru sapulces reglaments, struktūrvienību darbības nolikums)
 • Biedrības biedru statusi  un to loma biedrības darbībā
 • Biedrības struktūrvienības aktīvai biedru līdzdalībai
 • Saimnieciskā darbība un peļņas gūšanas praktiskie aspekti
 • UR iesniedzamo dokumentu sagatavošanas vadlīnijas

 

 „SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS KĀ LĪDZDALĪBAS FORMA”
5.nodarbība: 24. maijs 10:00 – 16:00
Mag.sc.soc.
Andris Morkāns (VSIA “Latvijas Radio” reklāmas pakalpojumu daļas vadītājs; LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzējs )

 • Sagatavošanās intervijai
 • Plašsaziņas līdzekļu (mediju) sistēma un specifika Latvijā
 • Publiskas uzstāšanās pamatprincipi, neverbālā komunikācija

 „PREZENTĀCIJAS MĀKSLA VEIKSMĪGAI LĪDZDALĪBAI”
6.nodarbība: 31. maijs 10:00 – 16:00
Mag.sc.soc.
Andris Morkāns (VSIA “Latvijas Radio” reklāmas pakalpojumu daļas vadītājs; LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzējs )

 • Prezentāciju un uzskates līdzekļu gatavošana
 • Runas māksla
 • Iebildumu izskatīšana, psiholoģiskā un profesionālā sagatavošanās prezentācijai, runas būvēšana

 „IT RĪKI – PALĪGI INFORMĀCIJAS APSTRĀDĒ”
7.nodarbība: 14. jūnijs 10:00 – 16:00
Inese Siliņa
(IT lektore)

 • Informācijas glabāšana, pārsūtīšana un koplietošana Interneta vidē
 • Aptauju veidošana un automātiska rezultātu apkopošana
 • Prezentāciju sagatavošanas rīki – MS Powerpoint un prezi.com

 

 „LĪDZDARBOJIES DAUDZPUSĪGI UN JURIDISKI KOREKTI!”
8.nodarbība: septembrī grupai vienojoties
Mag.sc.pol.
Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskās alianses  politikas koordinatore un NVO sektora pārstāve Valsts sekretāru sanāksmēs)

 • Līdzdalības formas un paņēmieni
 • Atzinumu rakstīšanas nepieciešamība un pamatprincipi
 • Veiksmīgi NVO līdzdalības piemēri Latvijā un pasaulē

 

 „SĀC LĪDZDARBOTIES – DODAMIES PRAKSĒ!”
9.nodarbība: septembrī grupai vienojoties
Mag.sc.soc.
Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskās alianses  politikas koordinatore un NVO sektora pārstāve Valsts sekretāru sanāksmēs)

 • Iepazīšanās ar pašvaldību procesiem lēmumu pieņemšanā
 • Pašvaldības apmeklējums ar praktisku līdzdalības treniņu

 

 „LĪDZDARBOJIES VALSTS LĪMENĪ!”
10.nodarbība: septembrī grupai vienojoties
Mag.sc.soc.
Inta Šimanska (Latvijas Pilsoniskās alianses  politikas koordinatore un NVO sektora pārstāve Valsts sekretāru sanāksmēs)

 • Parlamentāro komisiju apmeklējums
 • Ministru kabineta apmeklējums, tikšanās ar pārstāvi par sadarbības pieredzi valdības līmenī
 • Eiropas Savienības mājas apmeklējums, tur iegūstāmā informācija