Kurzemes NVO līderu mācības

Laikā, kad, vairāk kā nekad, tiek runāts par politiku, taisnīgumu vai netaisnīgumu, par nepieciešamību rīkoties pašiem,  runāšana bieži vien nepārvēršas rezultatīvos darbos tikai tāpēc, ka daudzi no šiem runātājiem nemaz nezina, kā aizstāvēt savas intereses, kā iesaistīties savas dzīvesvietas sabiedriski pilsoniskajās, pat politiskajās norisēs, kā rīkoties, lai acīm redzamā netaisnība tiktu likvidēta vai vismaz sākt risināt situāciju, kā veicināt saturisku dialogu ar pašu ievēlētajiem deputātiem.

 

Tādēļ projekta ietvaros paredzēts izstrādāt mācību programmu Kurzemes NVO līdera prasmju attīstībai. Tās ietvaros notiks 10 dienu bezmaksas mācību cikls, kurā praktiskā veidā tiks apskatītas gan tādas tēmas kā līdzdalības formas politikas īstenošanas procesā, gan sabiedrisko attiecību veidošanas, komunikācijas un prezentācijas prasmes, gan grupu darba vadīšanas metodikas, kā arī argumentāciju un konfliktu risināšanas prasmes, u.c.