Kurzemes NVO centrs sāks projekta “Through the looking glass” īstenošanu

Kurzemes NVO centrs sadarbībā ar Bridge47 uzsāks projekta “Through the looking glass”(Caur palielināmo stiklu) īstenošanu.

Projekta ideja radās pēc Kurzemes NVO centra organizētajām diskusijām par Saliedētas sabiedrības veidošanu Latvijā. Šajās diskusijās piedalījās arī Erasmus+ programmas brīvprātīgie un  citi cilvēki, kas pēc tautības nav latvieši, bet savu dzīvi ir izveidojuši šeit, kuri dalījās ar savu pieredzi, saskaroties ar apkārtējo cilvēku negatīvo attieksmi  Projekta aktivitāšu mērķis ir, izzinot šo negatīvo tendenču cēloni, tos mazināt.

Projekta aktivitātes ietvers dažādu cilvēku iepazīšanu mums apkārt. Uzmanības centrā būs:

  • Erasmus+ programmas brīvprātīgie jaunieši, kas Latvijā uzturas līdz 1 gadam;
  • Ārzemnieki, kas jau gadiem ilgi dzīvo Latvijā un šeit ir nostabilizējuši dzīvi, kā arī attīstījuši savu biznesu;
  • Ģimenes, kurās viens no ģimenes locekļiem ir ārzemnieks.

Dažādas aktivitātes tiks realizētas līdz šī gada augusta beigām. Pielāgojoties aktuālajai situācijai, daļa no aktivitātēm tiks veiktas attālinātā formātā.

Projektā paredzēts :

  • Ar dažādām aktivitātēm izzināt apkārtējo iedzīvotāju attieksmi pret iebraucējiem un jaunpienācējiem;
  • Iebraucēju (gan īstermiņa, gan ilgtermiņa) dzīvesstāstu izzināšana, par viņu lēmumiem ierasties Latvijā, par grūtībām, ar kurām viņi saskarās, par apkārtējo attieksmi pret viņiem, u.c.
  • Problēmsituāciju risināšana.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Bridge47 tīklu un tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Bridge 47 ir izveidojušas 15 Eiropas un pasaules līmeņa organizācijas. Tā konsorcijs sastāv no diviem globāliem tīkliem, CIVICUS un Starptautiskās pieaugušo izglītības padomes, ICAE, kā arī no Eiropas pētniecības tīkla, Eiropas Attīstības pētniecības un apmācības institūtu asociācijas, EADI.

Šis pasākums ir izveidots ar Eiropas Savienības finansiālu palīdzību. Par tā saturu ir pilnībā atbildīgs Kurzemes NVO centrs, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības uzskatus.