Kurzemes NVO centrs piedalās Saiemas un NVO forumā

10.jūnijā notika nu jau 13. Saeimas un NVO forums ar virstēmu “Meklējot ilgtspējīgus risinājumus valsts attīstībai”, kurā šogad piedalījās gan Kurzemes NVO centrs, gan tā biedrorganizācijas. 

Foto: saeima.lv

Kurzemes NVO centru forumā pārstāvēja tā priekšsēdētāja Inese Siliņa, aktīvi izsakot viedokli un priekšlikumus valsts attīstībai caur ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības prizmu, kuri tika iekļauti arī foruma rezolūcijā. Būtiskākie:

 • mērķtiecīgas valsts politikas nepieciešamība pilsoniskās sabiedrības attīstībai (arī kontekstā ar mediju politikas nozīmi pils.sabiedrības veidošanā)
 • izmaiņu nepieciešamība darba likumā par labu darbiniekiem darba laikā īstenot pilsonisko līdzdalību
 • pilsonisko kompetenču centru tīkla izveides nepieciešamība (pēc biznesa inkubatoru principa, kas varētu tikt attīstīts uz NVO centru un tam līdzīgo NVO bāzes)

Informācija un videoieraksti no foruma norises grupām:

 • Foruma atklāšanas videoieraksts

 • Diskusijas “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja” videoieraksts
 • Diskusijas “Ilgtspējīgas un demokrātiskas pašvaldības” videoieraksts
 • Diskusijas “Depozītsistēmas ieviešana Latvijā un vides aizsardzība” videoieraksts
 • Biedrības “Zaļā brīvība” pētnieka Ojāra Balcera prezentācija
 • Diskusijas “ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu līdz 2030.gadam izpilde Latvijā un sadarbība ar NVO” videoieraksts
 • Diskusijas “Lobēšana: regulējums un prakse” videoieraksts 
 • Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktores Lienes Gāteres prezentācija
 • Diskusijas “Sabiedriskā medija uzdevumi un neatkarība” videoieraksts
 • Kopsavilkuma un noslēguma diskusijas ar Saeimas un izpildvaras pārstāvjiem videoieraksts 

Pilna informācija: http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/saeimas-un-nevalstisko-organizaciju-sadarbiba?fbclid=IwAR21f8hH_OLLN5dtrxeRtyGuGV0Ae5yzlxzdvedZhrNG6wJWrNYEIDGwP9o