Kas mēs esam

Kas mēs esam?

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” ir dibināta 1998.gada 20.novembrī Talsos kā sabiedrisko organizāciju apvienība “Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kas tā laika Sabiedrisko organizāciju reģistrā tika reģistrēta 1998.gada 10. decembrī. Mainoties likumdošanai, 2005.gadā apvienība tiek pārreģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība. Biedrības pastāvēšanas laikā ir vairākkārt aktualizēti biedrības statūti, pārvaldes formas, precizēti darbības mērķi un nosaukums.

2018.gadā turpinām pastāvēt, darboties un apvienot citas biedrības un nodibinājumus, lai palīdzētu Latvijā attīstīties pilsoniskai sabiedrībai un tās iniciatīvām, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu demokrātiskas Latvijas valsts pastāvēšanā. Mūsu darbs tiek balstīts četrās pamatvērtībās: Demokrātiska Latvijas valsts – Cilvēks – Izglītība – Pašiniciatīva. Ar mūsu statūtiem var iepazīties ŠEIT.

Darbojamies visā Kurzemes reģionā, bet fiziski atrodamies Kuldīgā. Savus pakalpojumus galvenokārt sniedzam bezmaksas, finansējumu to nodrošināšanai piesaistot projektu veidā un sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām. Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mūsu redzamākā labuma guvēju grupa ir Kurzemes nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi, kā arī jebkuršs pilsoniski aktīvs cilvēks vai neformāla iedzīvotāju grupa, kurai var noderēt mūsu zināšanas. Mēs, Kurzemes NVO centra komanda, esam pilsoniskās sabiedrības zināšanu uzkrājēji un dalītāji, tīklotāji.

 Mūsu darbība tiek fokusēta divos virzienos:

 1. Pilsoniskās kompetences un līdzdalība
 2. Informācija, konsultācijas, atbalsts biedrībām un nodibinājumiem

Mūsu nozīmīgākās aktivitātes:

 • Konsultācijas un izglītība NVO un pilsonisko kompetenču celšana
 • NVO noderīgas informācijas koordinēšana un NVO datu bāzes uzturēšana
 • NVO tīklošana un zināšanu pārnese
 • NVO interešu pārstāvēšana
 • Pilsoniskās izglītības nodarbības skolēniem “Saproti valsti”
 • NVO sektora izzināšana un pētīšana
 • NVO finansējuma administrēšana
 • Kopienu aktivizēšana

Darbibas virzieni

 

Mūsu darbības jomas, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumiem:

 • Interešu aizstāvības organizāciju darbība
 • Izglītība
 • Kopienas un apkaimes attīstība
 • Filantropijas starpniecība
 • Brīvprātīgā darba veicināšana
 • Attīstības sadarbība
 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums

 

Sadarbība un līdzdalība

Kurzemes NVO centrs ir biedrorganizācija 3 biedrībās:

Kurzemes NVO atbalsta centra līdzdalības aktivitātes:

Aktuālas:

 • no 2018. gada darbs Sabiedrības integrācijas fonds Padomē (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • no 2018. gada darbs Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijā (valdes locekle Elīna Immere)
 • no 2016.gada darbs Latvija valsts finansētā “NVO fonda” stratēģiskās plānošanas komitejā (valdes pr-ja Inese Siliņa)

Pieredze:

 • 2014.-2018. īstenojām valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemē, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju. Uzdevums tiek īstenots, organizējot projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” un sniedzot konsultācijas NVO darbības jautājumos.
 • 2017. gadā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2019-2025.gadam NVO ekspertu grupas locekle (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • 2017. gadā Saeimas un NVO foruma paneļdiskusijas līdzvadība (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • 2016. gadā ES Strukturētā dialoga V cikla reģionālais Kurzemes koordinators 
 • 2014-2015. gadā strādājām Latvijas nacionālā NVO fonda koncepcijas izstrādes darba grupā (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • 2013-2015.gadā darbs Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanas uzraudzības padomē (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • 2006. gadā pievienojāmies Ministru kabineta un NVO sadarbības memorandam

 Mūsu finansējums un ziedojumu iespējas

Finansējumu savai darbībai iegūstam dažādu projektu ietvaros. Taču, ņemot vērā projektu ierobežoto pieejamību, ar šiem ienākumiem pilnvērtīgai un visu Kurzemi aptverošai darbībai ir par maz. Mēs esam sabiedriskā labuma organizācija, kurai ziedojot iespējams saņemt nodokļu atlaides. Aicinām atbalstīt mūsu darbību, ziedojot uz mūsu bankas kontu. 

Swedbank, LV57HABA0551000326851
Kurzemes NVO centrs, reģ.nr. reģ. nr.: 40008038577
Maksājuma mērķi norādiet: ziedojums darbības atbalstam

 Tava iespēja atbalstīt mūs

Ja uzskati, ka mūsu darbība ir nepieciešama, mums ir būtiski to zināt, lai varam droši teikt, ka Kurzemes aktīvie iedzīvotāji un NVO atbalsta mūsu darbību. Savu atbalstu mums vari paust sev ērtākajā veidā:

 • kļūstot par mūsu biedru , tādējādi nepārprotami apliecinot piederību mūsu organizācijai un tās darbības lietderīgumam. Par biedru var kļūt jebkurš iedzīvotājs vai organizācija. Vairāk informācijas šeit.
 • ziedojot mūsu darbībai jebkuru summu, kuru vari atvēlēt, tādējādi palīdzot mums izvērst plašāk mūsu aktivitātes un padarīt tās pieejamākas.
 • Sekojot mums  sociālajos tīklos un popularizējot mūsu aktivitātes facebook.com/kurzemesnvo un twitter.com/kurzemesnvo
 • Uzrakstot atsauci vai paldies vārdus par to, kā esam palīdzējuši Tev vai Tavai organizācijai