Kurzemes NVO atbalsta centrs informē NVO un MK sadarbības memoranda Padomi par reģionālo NVO atbalsta programmas īstenošanu

28.martā Kurzemes NVO centra priekšsēdētāja Inese Siliņa piedalījās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē, informējot par reģionālo NVO resursu centru pieredzi, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Latvijā no 2014 līdz 2017.gadam, turpinot darbu 2018.gadā. No 2019.gada reģionālajai programmai nav piešķirts nepieciešamais finansējums un I.Siliņa lūdza Memoranda padomi vērst uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstībai un iesākto darbu pēctecībai.

sakumsbilde