Kurzemes NVO atbalsta centrs palīdz noskaidrot erudītāko Kuldīgas jauniešu komandu!

asie prati 2015

Kurzemes NVO atbalsta centra komanda šogad palīdzēja saturiski veidot Kuldīgas novada jauniešu erudītu „Aso prātu cīņas 2015”. Strādājām gan pie konkursa norises plāna, satura veidošanas, gan arī dalībnieku sagatavošanas konkursam, par konkursa galveno tēmatu izvirzot “Latvijas valsts, Kuldīgas novads un pilsoniskā sabiedrība”.

Erudītā piedalījās 60 skolēni no 7 Kuldīgas novada skolām, veidojot 12 komandas. Erudīta jautājumi un praktiskie uzdevumi tika veidoti tā, lai vispusīgi pārbaudītu jauniešu zināšanas gan par valsti, kurā dzīvojam, gan par Kuldīgas novadu, kā arī aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri apvienojušies biedrībās un nodibinājumos.

Pēc 3 konkursa kārtām un sīvas cīņas zinošākās Kuldīgas novada jauniešu komandas titulu ieguva Kuldīgas Mākslu un humanitāro vadības zinību komanda „Mamma tulko krievu valodu”, kurā piedalījās Kārlis Jēkabs Īvāns (komandas kapteinis), Daira Elizabete Roķe, Marta Dupate, Miks Salna un Felikss Miļus!

01 UzvaretajiErudīta uzvarētāji „Mamma tulko krievu valodu” (KMHVZ)

Pirms konkursa visas pieteikušās komandas izlozēja vienu no Kuldīgas novada biedrībām, kuru iepazīt un par kuru sagatavot īsu vizītkarti. Rezultātā tapušie darbi bija glīti noformēti un visiem klātesošajiem īsi prezentēti (foto no sagatavotajām vizītkartēm aplūkojami šeit). Daļa no uzrunātajiem jauniešiem atzina, ka līdz šī uzdevuma pildīšanai nebija pat nojautuši par šādu organizāciju pastāvēšanu un mājas darbs ir radījis interesi par biedrībām kā tādām.

 DSC0629

02 Rumbina

Patīkams pārsteigums jauniešiem bija iespēja erudītā izmantot modernās tehnoloģijas – erudīta uzdevumi, kas saistīti ar testa jautājumiem, tika organizēti ar mobilo aplikāciju palīdzību, tādējādi uzreiz demonstrējot visiem klātesošajiem komandu veiktās izvēles un ļaujot novērtēt dalībnieku kopējo erudīcijas līmeni.

03 Mobilie

Erudītā vieni no grūtākajiem izrādījās jautājumi, kuros tika pārbaudītas jauniešu zināšanas par Kurzemes novadiem un Kuldīgas novadu veidojošajiem pagastiem. Lielu pārsteigumu dalībniekiem sagādāja arī pareizā atbilde par nevalstisko organizāciju skaitu Kuldīgas novadā, kas sākotnēji tika pieticīgi novērtēts 80-100 organizāciju robežās. Pareizo atbildi – vairāk nekā 200 organizāciju, zināja tikai 3 no 12 komandām! Savukārt neviena no 12 komandām krustvārdu mīklā nevarēja atminēt vienu no Latvijas Valsts prezidenta visbiežāk dāvinātajām dāvanām citu valstu viesiem. Pareizās atbildes „gravīras” vietā tika piedāvātas tādas versijas kā „laiviņas,”, „vaivarus” un pat „patvārus!”. Erudīta pusfināla izaicinājums izrādījās nosaukt gadu, kad izveidots Kuldīgas novads. Pareizo atbildi – 2009. gadā – zināja tikai viena no 5 pusfinālā palikušajām komandām.

04 Sarkanergla acsErudita pusfinālisti – „Sarkanērgļa acs” (Kuldīgas Centra vidusskoa)

Arī erudīta fināls izrādījās grūts. No sagatavotajiem desmit jautājumiem, fināla komandu kapteiņi atbildēt spēja tikai uz pieciem. Neatbildēti palika tādi jautājumi, kā – ko simbolizē Latvijas Valsts ģerbonī esošie dzīvnieki, no kādām teritoriālajām vienībām sastāv Kuldīgas novads, cik aptuveni Latvijā ir nevalstisko rganizāciju, kādas partijas ir ievēlētas šī brīža Saeimā un kā sauc Latvijas valsts kancelejas izstrādāto mobilo aplikāciju, kura ANO rīkotajā mobilo lietotņu konkursā ierindota starp 40 labākajām pasaulē!

05 BrivpratigaisBrīvprātīgā palīdze Anna Luīze Limbaite no Kuldīgas jauniešu domes

Pirms erudīta Kuldīgas BJC aicināja Kuldīgas skolas organizēt saviem skolēniem tikšanās ar Kurzemes NVO atbalsta centra direktori Inesi Siliņu, lai pārrunātu erudīta tēmas 3 nodarbību ciklā – vispirms par pašvaldību, tad par valsts pārvaldi un noslēgumā par pilsonisko sabiedrību. Šo iespēju februāra un marta mēnešos izmantoja 4 Kuldīgas skolas, kā rezultātā Inese Siliņa tikās ar vismaz 210 jauniešiem no 14 klašu kolektīviem!

06 skolaas

Lai jauniešiem vēl labāk palīdzētu sagatavoties erudītam, Kurzemes NVO atbalsta centrs, sadarbībā ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru, erudītam pieteikušo komandu dalībniekiem deva iespēju doties bezmaksas ekskursijā uz Ministru kabinetu un Saeimu. Šo iespēju izmantoja 47 Kuldīgas novada jaunieši!

07 Jauniesi MKKuldīgas novada jaunieši Ministru kabineta sēžu zālē

Kurzemes NVO atbalsta centram erudīta jautājumus palīdzēja sagatavot gan Kuldīgas novada dome, gan Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere, gan Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars, kuri sagādāja arī piemiņas balviņas un suvenīrus dalībniekiem.

Paldies Kuldīgas novada domes priekšsēdētājai Ingai Bērziņai par atbalstu un iedrošinājumu erudīta atklāšanā vēlot dalībniekiem gūt prieku no konkursa un izsakot cerību, ka jaunieši par Kuldīgas novadu būs gana zinoši!

IBerzinaKuldīgas novada domes priekšsēdētāja, uzrunājot erudīta dalībniekus

Paldies erudīta vadītājai Laurai Volkonovskai, Kuldīgas jauniešu domei un tās vadītājai Ievai Kaltniecei, kā arī Kuldīgas BJC direktorei Rutai Orlovai par doto iespēju strādāt ar Kuldīgas jauniešiem un veidot šī gada erudīta saturu! Īpašs paldies Kurzemes radio par informatīvo atbalstu, kā arī Kuldīgas novada uzņēmējiem – Stenders Picai, ziedu salonam Oāze, MCK, Lība-Zi, PC konsultants un Ineses torte!

Foto no erudīta un to lejupielāde: http://ej.uz/AsoPratuCinasBildes (autors Kuldīgas jauniešu dome)

Paldies visiem konkursa atbalstītājiem!

Atbastitaji visi

Erudīta satura daļas izstrāde tiek īstenota Kurzemes NVO atbalsta centra projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

DAP logoTIRS