Kurzemes NVO atbalsta centra biedru kopīgā ekskursija

Kurzemes NVO atbalsta centrs no 7.-9. augustam kopā ar biedru organizācijām – “Skola visiem”, Biedrību “Kodols”, Aizputes sieviešu apvienību “Integro” un “Cīravas pagasta attīstības biedrību” devās kopīgā ekskursijā uz Smilteni un Jaunpiebalgu. Apmeklējām Vislatvijas Dziesminieku Saietu, Jaunpiebalgas gadatirgu un ciemojāmies pie biedrībām ” Variņi”, “Spēkavots”, “Gaujas fonds”, Biedrību “Jaunpiebalgas attīstības fonds”, kā arī iepazināmies ar aktīvo mammasrokas.blogsort.com bloga autori – Laini.

jaun

Ekskursijas norise tika koordinēta projekta “Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” (nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/018/1/K/006/2014) ietvaros. Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ fina nšu instruments un Latvijas valsts.

sif-kras-eez