Diskusijas Kurzemē par saliedētu sabiedrību

 

Oktobrī visā Latvijā norisinās iedzīvotāju diskusijas par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanu – vai mēs tāda esam, kam jāmainās, lai mēs tāda kļūtu, kāda sabiedrība esam tagad? Diskusijas ar Kurzemes iedzīvotājiem notiks 7 Kurzemes pilsētās un ciemos no 9.-24.oktobrim:

  • 9.oktobrī 17:30 AIZPUTĒ, Ideju mājā (Katoļu ielā 5)
  • 17.oktobrī 17:00 SALDŪ, Kapelleru namā (Striķu ielā 7)
  • 21.oktobrī 17:00 DUNDAGĀ, Brīvā laika pavadīšanas centrā (Pils ielā 9)
  • 22.oktobrī 17:30 KULDĪGĀ, koprades telpā METRO (Liepājas ielā 8)
  • 23.oktobrī 17:30 LIEPĀJĀ, Liepājas Universitātē (Lielā ielā 14)
  • 24.oktobrī 17:30 VENTSPILĪ, Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2)
  • 24.oktobrī 18:00 TALSOS, Tautas namā (Lielā ielā 19/21)

Diskusijas ir atvērtas ikviena iedzīvotājam, neatkarīgi no viņavecuma, dzimuma, tautības, pilsonības vai nodarbošanās. Uz diskusijām var ierasties iepriekš nepiesakoties, bet vēlams to izdarīt iepriekš pa tālruni 29811722 (Inese) vai piesakot dalību elektroniski https://ej.uz/DiskusijasKurzeme.

Diskusiju laikā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt viedokli par tādām tēmām kā uzticēšanās, nacionālā identitāte, latviešu valdoa un tās lietojums, migrācija, imigrācija, pilsoniskā aktivitāte un līdzdalība.

Diskusiju mērķis ir apzināt iedzīvotāju viedokļus Saliedētas sabiedrības politikas pamatnostādņu izstrādes sagatavošanai, kuras šobrīd izstrādā Kultūras ministrija un vēlas saņemt informāciju par iedzīvotāju redzējumu, kas balstīts pieredzē un ikdienas situācijās. Šīs pamatnostādnes plānots pabeigt nākamā gada sākumā un tās noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti un finansēti no valsts budžeta Latvijā pēc 2021.gada.

Katras diskusijas laikā paustie viedokļi, secinājumi un idejas saliedētas sabiedrības veidošanai tiks apkopotas un nodotas Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai. Publiskā apspriešana par pamatnostādnēm plānota 2020gada sākumā.

Diskusijas ar iedzīvotājiem Kurzemē organizē biedrība „Kurzemes NVO centrs” Kultūras ministrijas uzdevumā, pārējos Latvijas reģionos  – citi NVO resursu centri.