2015: Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim

Lai popularizētu brīvprātīgo darbu Kuldīgas skolu jauniešu vidū, 2015. gadā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju un darbinieku biedrība „Piektdienis” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim.” Tā galvenā ideja bija veicināt Kuldīgas novada skolēnu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, attīstot izpratni par šī darba nozīmi, kā arī motivējot un iesaistot tosbrīvprātīgā darba praksē.

Piektdienis

Ekskursiju laikā pa Kuldīgas organizācijām, kur vēlāk tika veikts brīvprātīgā darbs. Jātnieku klubs „Montepals”.

 

Projekta mērķa grupa bija 30 Kuldīgas pilsētas skolu 11. klašu skolēni, vecumā no 16 – 18 gadiem, bet dalībai projektā tika uzrunāti arī 10. klašu skolēni.  

Projekts iesākās ar jauniešu izglītošanu par brīvprātīgo darbu, lai radītu jauniešos izpratni par brīvprātīgā darba būtību un principiem. Tika piedāvātas 2 neformālās apmācību nodarbības, kas notika 2015.gada 7. oktobrī un 4. novembrī.

Pirmajā nodarbībā jaunieši tika iepazīstināti ar brīvprātīgā darba konceptu, tika apgūtas tādas tēmas, kā brīvprātīgā darba prakse mūsdienās, brīvprātīgā darba sfēras, kas nepieciešams zināt, pirms kļūsti par brīvprātīgo, komunikācijas un psiholoģiskās prasmes brīvprātīgajā darbā u.c. Semināru vadīja biedrības „Radi vidi pats” valdes loceklis, pieredzējis neformālās apmācības praktiķis Staņislavs Babins, asistējot biedrības brīvprātīgā darba koordinatorei Lindai Skrandai.

Otrā tikšanās reize norisinājās 2015. gada 4. novembrī. Pēc biedrības „Radi vidi pats” lektoriem, nodarbībā piedalījās jaunieši, kuri savā ikdienā veic brīvprātīgo darbu. Tie bija 2 ārzemju brīvprātīgie no Rumānijas un Grieķijas, kā arī 2 darbinieki no Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvu centra „Šķūnis”, kuri savā ikdienā strādā ar brīvprātīgajiem. Tikšanās mērķis bija popularizēt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, padarot to saistošu un pievilcīgu. Mācībās piedalījās V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas 2.vidusskolas un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 10. un 11. klašu skolēni.

Projekta ietvaros norisinājās 2 dienu ekskursija uz projekta sadarbības iestādēm, kurās jaunieši varēja veikt brīvprātīgo darbu. Astoņas potenciālās brīvprātīgā darba veikšanas vietas apmeklēja 23 jaunieši.

Divus mēnešus – 2015. gada novembrī un decembrī – 15 jaunieši veica brīvprātīgo darbu savā izvēlētājā iestādē vai nevalstiskajā organizācijā, nostrādājot nedēļā aptuveni 2 stundas. Darba prakse vietas nodrošināja Kuldīgas novada muzejs, bibliotēka, aktīvās atpūtas centrs, sociālais dienests, kultūras centrs, laikraksts “Kurzemnieks”, nevalstiskās organizācijas “Mamma mammai fonds” un jātnieku sporta klubs “Montepals”.

Projekta noslēguma seminārs notika 2016. gada 13. janvārī Kuldīgas novada muzejā. Jaunieši dalījās savā pieredzē, sagatavojot prezentācijas par brīvprātīgā darba procesu un rezultātiem.  Projekta noslēgumu apmeklēja 18 jaunieši, no kuriem 13 bija veikuši brīvprātīgo darbu.

Neformālās apmācības par brīvprātīgo darbu apmeklēja 30 skolēni, bet brīvprātīgā darba veikšanā iesaistījās 15 skolēni. Jaunieši par dalību projekta aktivitātēs saņēma apliecinājuma rakstus.

Kā atzina biedrības pārstāves, projekts sekmēja vērtību kā iesaistīšanās, līdzatbildība un iniciatīva attīstīšanos jauniešos. Brīvprātīgais darbs ir veids, kā izprast tādas vērtības, kā uzticēšanās, cieņa, rūpes un līdzjūtība.

Projekts īstenots no 07.10.2015. līdz 13.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 1000.00 finansējumu.

Projekta vadītāja Lienīte Bebriša no biedrības “Piektdienis”, tālrunis 27182105, e – pasts: lienebebrisha@inbox.lv

Projekta publicitātes mājas lapās: