Kas mēs esam, ko mēs daram

Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs”  dibināta 1998. gadā. Biedrības biedri ir 29 dažādu jomu nevalstiskās organizācija un individuāli biedri.

 

Biedrība ir vadošā Kurzemes NVO pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā. To apliecina gan pēdējo gadu saņemtie grantu shēmas finansējumi no valsts, kuri tika piešķirti tikai vienai NVO katrā Latvijas reģionā, gan arī dažādas aktivitātes un projekti, kuri vērsti uz visas Kurzemes NVO darbības stiprināšanu. Biedrība no 2006. – 2008. darbojās kā Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju Resursu centrs ar Lejaskurzemes NVO atbalsta filiāli Saldū.

 

Misija: atvērta, radoša un inovatīva organizācija ar stabilām tradīcijām, kas apvieno, stiprina un iedrošina biedrības un nodibinājumus Kurzemē visdažādāko ideju īstenošanai.

Mērķis: Veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalības procesu norises Kurzemes reģionā.

Darbības galvenie virzieni:

  • izglītojoši pasākumi – konsultācijas, semināri, izbraukuma konsultācijas;
  • informācijas apkopošana un izplatīšana – informatīvie un metodiskie materiāli, elektroniskā Ziņu lapa, centra mājas lapa, elektroniskā datu bāze par Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām;
  • inovatīvi pasākumi – konferences, forumi, festivāli, informatīvās kampaņas u.c.;
  • sadarbības veicināšana un īstenošana – ar citām NVO, pašvaldībām, u.c.

 Ja vēlies saņemt no mums jaunumus un e-ziņu lapu, ieraksti savu e-pasta adresi šeit!