Ko mēs darām?

knvoac logo lv mazs

Ko mēs darām?

Biedrība „Kurzemes NVO atbalsta centrs” Kurzemes reģiona aktīvajiem iedzīvotājiem nodrošinām šādus bezmaksas pakalpojumus un iespējas:

  • NVO konsultēšana – visos ar biedrību/nodibinājumu darbību saistītos jautājumos. No dibināšanas procesa un ikdienas darba organizēšanas līdz likvidācijai. Sniedzam praktisku palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, publicitātes jautājumos, preses relīžu sagatavošanā, sociālo tīklu kontu izveidē. Konsultējam projektu pieteikumu sagatavošanā (primāri saviem biedriem)
  • NVO izglītošana – mācības, semināri, konferences un pieredzes apmaiņas pasākumi visos Kurzemes novados.
  • NVO informācijas tīkls – Kurzemes NVO noderīgas informācijas apkopošana un izplatīšana, NVO darbu popularizēšana (www.kurzemesnvo.lv, e-ziņu lapa e-pastos, facebook.com/kurzemesnvo,  twitter.com/kurzemesnvo). 
  • NVO kontaktu datu bāze – vienuviet apkopota, publiski pieejama kontaktinformācija par Kurzemes NVO dalījumā pēc atrašanās vietas. Datu bāzi vari izmantot šeit.
  • NVO interešu pārstāvēšana – iesaistāmies dažādu institūciju darbā gan pašvaldību, gan valsts līmenī, lai pārstāvētu NVO intereses, akcentu liekot tiešu uz mazo, reģionālo  biedrību un nodibinājumu ikdienas darbu. Sadarbojamies ar Kurzemes pašvaldībām un konsultējam tās, lai veicinātu NVO darbībai labvēlīgas vides attīstību pašvaldību līmenī.
  • NVO sadarbība un partneru meklēšana – palīdzam NVO iepazīt vienai otru, organizējām sadarbības un sadraudzības pasākumus, konsultējam par piemērotiem sadarbības partneriem NVO idejām, koordinējam citu reģionu NVO vizītes Kurzemē, lai iepazītu mūsu puses aktīvākās NVO.
  • Patriotisma un valstiskuma apziņas/ izpratnes veidošana bērnu un jauniešu vidū – esam sagatavojuši 2 programmas, kā bērniem/jauniešiem padarīt saprotamu valsti un pašvaldību, kurā kopīgi dzīvojam. Tādējādi jaunajā paaudzē veicinām izpratni par valsts, pašvaldības funkcijām, to nozīmi un katra indivīda lomu, tai skaitā par iespējām iesaistīties kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.
  • Mēs kā platforma Tavu ideju īstenošanai – ja Tev ir ideja un esi gatavs to īstenot, bet nav atbilstošas NVO, kura varētu būt idejas pieteicēja, droši sazinies ar mums – mēs varam būt tavu ideju īstenošanas platforma!