Esošie biedri

Mūsu jau esošie biedri

2013. gada novembrī Kurzemes NVO atbalsta centram ir 31 biedrs – 29 Kurzemes organizācijas un 2 fiziskas personas. Ar īsu informāciju par daļu no organizācijām varat iepazīties kreisās puses izvēlnē .

 1. Aizputes sieviešu apvienība “Integro”, Aizputes novads
 2. Challenge, Talsu novads
 3. Dundagas bērnu dienas centrs “Māja”, Dundagas novads
 4. Guvums, Talsu novads
 5. Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības biedrība “Vīgrieze”, Talsu novads
 6. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, Talsu novads
 7. Kultūras krātuve, Talsu novads
 8. Kursas vārti, Saldus novads
 9. Kurzemes attauga, Talsu novads
 10. Latvijas Sarkanais krusts, Kurzemes komiteja
 11. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs, Mērsraga novads
 12. Motoklubs MX Talsi, Talsu novads
 13. Rojas invalīdu biedrība, Rojas novads
 14. Rojas novada pensionāru apvienība, Rojas novads
 15. Sabiedriskais fonds „Vīnoga”, Talsu novads
 16. Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”, Talsu novads
 17. Sabiles novada pensionāru biedrība “Dālija”, Talsu novads
 18. Saldus pilsētas pensionāru biedrība, Saldus novads
 19. Skola visiem, Talsu novads
 20. Starptautiskās sadarbības centrs “Eiromāja”, Talsu novads
 21. Stāvu augstāk, Talsu novads
 22. Talsu fotoklubs, Talsu novads
 23. Talsu komersantu klubs, Talsu novads
 24. Talsu novada fonds, Talsu novads
 25. Talsu novada krīžu centrs, Talsu novads
 26. Talsu pauguraines dabas parka atbalsts, Talsu novads
 27. Talsu pensionāru biedrība, Talsu novads
 28. Talsu rajona partneriba, Talsu novads
 29. Ventspils Amatnieku biedrība, Ventspils pilsēta
 30. Inese Siliņa, Talsu novads
 31. Linda Sūniņa, Talsu novads