Kuldīgas Mākslu un Humanitāro zinību vidusskolas skolēni iepazīst, kā strādā Kuldīgas pašvaldība

DSC 0002Kurzemes NVO atbalsta centrs (KNVOAC) sadarbībā ar Kuldīgas Mākslu un Humanitāro vadības zinību vidusskolu (KMHVZ) 1.aprīlī deva iespēja divdesmit diviem skolēniem zināšanas par pašvaldības uzbūvi un funkcijām devās apgūt klātienē, ne no mācību grāmatām.

Šī bija jau otrā KNVOAC organizētā skolēnu ekskursija uz Kuldīgas pašvaldību. Šoreiz ekskursijas programma tika koriģēta un vairāk pielāgota vidusskolas vecuma jauniešiem, vairāk akcentējot informāciju par pašvaldības darba struktūru un funkcijām.

Ekskursiju vadīja Kuldīgas novada pašvldības mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska, kura ekskursijas sākumā jauniešus uzņēmu pašvladības komiteju sēžu zālē un vispirms iepazīstināja ar īpaši sagatavotu prezentāciju par pašvaldības struktūru, funkcijām un galvenajām 2015.gada aktivitātēm.

DSC 0002

Pēc tam jaunieši tika izvadāti ekskursijā pa pašvaldības centrāloa dministrācijas ēku, kuras laikā bija iespēja tikties un aprunāties ar sabiedrisko attiecību nodaļu, kultūras nodaļu, būvvaldi, iepazīties ar domes sēžu zāli un citām ikdienā neiepazītām telpām.

DSC 0020

DSC 0041 

Pēc ekskursijas jaunieši atzina, ka bija interesanti un šāda – klātienes pašvaldības iepazīšana – ļauj labāk izprast un arī ieinteresēt, kas ir un kā strādā pašvadība un deputāti. Savukārt KMHVZ politikas, vēstures un sociālo zinību skolotāja Maija, kas pavadīja jauniešus, apņēmās šāda veida ekskursijas turpināt arī ar citām klasēm turpmāk.

Pašvaldības darba iepazīšana klātienē notiek Kurzemes NVO atbalsta centra nodarbību cikla “Saproti savu valsti” ietvaros, kura mērķis ir veicināt jauniešos izpratni par Latvijas valsti, savu pašvaldību, tās pārvaldes sistēmu un pilsoniskās sabiedrības lomu tajā. Kurzemes NVO atbalsta centra darbinieki tiekas ar jauniešiem 3 nodarbību ietvaros, pārrunājot tēmas, kas aptver gan zināšanas par lēmējvaru, izpildvaru, par pašvaldības un valsts funkcijām un pienākumiem lielajos vilcienos, gan arī par pilsoniskās sabiedrības – NVO – lomu mūsu visu ikdienas dzīves kvalitātes veidošanā, līdzdalībā. Vairāk par nodarbību ciklu lasiet ŠEIT.

Nodarbību cikls tiek organizēts organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. |www.sif.lv|www.eeagrants.lv |www.eeagrants.org|

DAP logoTIRS