Kandavas novada NVO forums “Savu vidi radi pats”

Nodibinājums „Kandavas novada iespēju fonds” aicina Kandavas novada nevalstiskās organizācijas (NVO) un sabiedrības iniciatīvu grupu līderus uz forumu, vienkopus pulcējot dažādu profilu NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus. Forums norisināsies 14.martā no plkst. 11:00- 15.00, Zemītes Tautas namā.

Piesakoties lūgums norādīt kādu NVO vai iniciatīvu grupu pārstāvat, cik dalībnieki būsiet, kontakttelefonu vai e-pastu. Pieteikties var rakstot uz knif@inbox.lv, vai zvanot 26527265 (Ērodeja).

Šī foruma galvenais mērķis ir Kandavas novada NVO tīklojuma stiprināšana, informācijas apmaiņa par Kandavas novada NVO aktivitātēm sabiedriskajā sektorā, kopīga diskutēšana par NVO sektorā aktuālām tēmām un vēlme iezīmēt jaunas kopīgas nākotnes ieceres.

DARBA KĀRTĪBĀ:

  1. Kandavas novada NVO un sabiedrības iniciatīvu grupu iepazīšanās un savas darbības prezentācijas un ideju iedvesmai rosīgāko kaimiņu aktivitāšu prezentācijas

Iespējamās iepazīšanās formas:

  • īsumā pastāstīt par savu organizāciju vai iniciatīvu grupu, tās darbības jomām, mērķauditoriju un sabiedriskajām iniciatīvām
  • ar prezentāciju, ne garāku par 5 minūtēm.
  1. Interešu aizstāvības jautājumi- kā aktīviem iedzīvotājiem vai organizācijai savas intereses pārstāvēt pašvaldībā, Ministru kabinetā, Saeimā- biedrības Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.
  2. Iepazīšanās ar piedāvājumu un pieteikšanās apmācībām Kandavas novadā “Līderu akadēmija”- prezentē Kurzemes NVO centrs
  3. Projektu konkursa ”Dari pats” prezentēšana un izsludināšana- KNIF
  4. Individuālas konsultācijas aktīvajiem iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem sniegs Latvijas Pilsoniskās alianses Projektu vadītāja Anita Īvāne

Tiks gaidīti dalībnieki no Zantes, Zemītes, Vānes, Matkules,  Cēres, Kandavas pagasta un Kandavas pilsētas!

Dalība forumā ir BEZ MAKSAS!!!

Projekts nr. 2020.LV/NVOF/MAC/091 “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020”
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem