Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”

Darbības teritorija:  Sabile, Talsu novads
Dibināšanas gads:
1997
Reģistrācijas nr: 40008030253
Adrese: Kr. Barona iela 6, Sabile, Talsu nov., LV-3294
Vadītāja: Gunta Belševica, saime1@inbox.lv, m.t. 26370750

 

 

Esošās darbības apraksts:

Sabiles aprūpes biedrības “Kalme” darbības pirmsākumi bija kā Sabiles aprūpes fondam “Kalme”, kurš tika nodibināts, lai Sabilē varētu izveidot veco ļaužu aprūpes namu.

 

Vēsturiskā situācija Sabilē bija tāda, ka vecajiem un vientuļajiem pensionāriem bija jāpamet savas līdzšinējās mājas un ierastā vide, lai dotos uz pansionātu Laucienē. 90. gadu vidū Sabiles ambulance tika pārcelta uz citām telpām un fonda, vēlākās biedrības darbam kļuva pieejama vecā ambulances ēka. Tajā brīdī tā gan bija neapdzīvojamā stāvoklī, tādēļ tika piesaistīti teju visi zināmie projektu finansētāju avoti, tai skaitā Valsts nodarbinātības dienests un Karalienes Juliānas fonds, lai veco ēku atjaunotu nu jau par veco ļaužu namu. Savukārt ar Latvijas Sarkanā krusta un Sabiles sadraudzības pilsētas Nīderlandē Heino atbalstu veco ļaužu nams tika labiekārtots.

 

Nu jau drīz būs pagājuši 20 gadi kopš Sabilē darbojas veco ļaužu nams ar 14 gultas vietām. Nams ir veidots tā, ka ir 3 divvietīgi numuriņi, bet visas pārējās telpas ir paredzētas individuālai dzīvošanai.  Sabiles aprūpes biedrība “Kalme” ir reģistrēta valsts sociālo pakalpojumu reģistrā un tās sniegtie pakalpojumi senioriem ir identiski kā citos, līdzīgos namos Latvijā. Sadarbībā ar valsts nodarbinātības dienestu, “Kalme” nodarbina vairākus invalīdus. Kā teic biedrības vadītāja, šī NVA programma ir laba iespēja darbā pārbaudīt  iespējamos darbiniekus un pozitīvas sadarbības rezultātā tiem piedāvāt arī patstāvīgu darbu. Ikdienā biedrībā darbojas arī brīvprātīgie – gan jaunieši, gan pieaugušie. Nama iemītnieki regulāri un aktīvi iesaistās arī vietējā sabiedriskajā dzīvē – piedalās talkās un kultūras pasākumos.

 

Taču “Kalmes” darbība nav apstājusies tikai pie veco ļaužu nama izveides un uzturēšanas. Biedrība aktīvi ir rakstījusi projektus daudzu gadu garumā, piedāvājot dažādus sociāla rakstura pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, – nodrošinot pediatru Sabilē, kā arī izremontējot ģimenes ārstiem darba telpas. Sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām, 2010. gadā atjaunota Sabiles kapliča, kas tajā brīdī atradās jau teju uz sabrukšanas robežas un bija kļuvis bīstami to izmantot.

 

Darbības mērķi pēc statūtiem:

  • Uzlabot iecietību starp dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem;
  • Veicināt sabiedrības integrāciju;
  • Sekmēt novada ilgspējīgu attīstību

 

Informācija sagatavota un ievietota: