Kuldīgā notiks pieredzes apmaiņas pasākums „Kā pašvaldība var sadarboties ar iedzīvotājiem?”


Lai Kuldīgā rosinātu diskusiju par mūsdienīgu atbalstu aktīvajiem iedzīvotājiem un līdzdalības veicināšanu, Kurzemes NVO centrs 15.oktobrī plkst. 13:00 – 16:00 aicina uz pieredzes apmaiņu ar Alūksnes, Cēsu, Rīgas un Valmieras pārstāvjiem par to pieredzēm un izmantotajām metodēm sabiedrības iesaistē.

Pieredzes apmaiņas tikšanās noslēgumā tiks organizēta klātesošo diskusija par dzirdēto metožu un sadarbības formu iespējamo ieviešanu arī Kuldīgas novadā.

Dalībai pasākumā lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 20336896 (Līga), rakstot uz liga@kurzemesnvo.lv vai elektroniski https://ej.uz/PieredzeKuldiga.

Pasākums notiks Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1 un tajā aicināti piedalīties visi interesenti – gan lēmumu pieņēmēji un darbā ar sabiedrību iesaistītie pašvaldības darbinieki, gan arī aktīvie iedzīvotāji, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Pasākumā piedalīsies arī Kuldīgas novada pašvaldības vadītāja Inga Bērziņa, izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga, kā arī citi domes pārstāvji.

Gatavojoties pieredzes apmaiņai, Kurzemes NVO centra vadītāja Inese Siliņa atzīst: „Latvijā iedzīvotāju līdzdalības un uzticēšanās līmeņi ir vieni no zemākajiem  Eiropā, kas ir atzīts par valsts drošības draudu. Arī Pasaules bankas pētījumā pērn par cilvēkkapitālu un tā ietekmi secināts, ka tā nepietiekamība ir būtisks apdraudējums ekonomiskajai izaugsmei.  No sirds ticu, ka aktīvie iedzīvotāji ir katras gudras pašvaldības resurss un sen jau ir pagājis laiks, kad pilsonisko aktivitāti var ierāmēt, aktivizēt vai radīt mākslīgi. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, īpaši svarīgi ir radīt atvērtu vidi un atbalsta apstākļus visiem, kas vēlas iesaistīties. Ceru, ka šī pieredzes apmaiņa un tai sekojošā diskusija radīs jaunas idejas un politiskās apņemšanās šīs idejas īstenot.”

Darba kārtībā:

  • Kopienu fondu kustība Latvijā:  novadu fondi un filantropija kā kopienas iespēja. Skats Latvijas un pasaules praksē. Ansis Bērziņš, Latvijas kopienu fondu kustības vadītājs, Valmieras novada fonda vadītājs
  • Sabiedrības centrs – mājvieta novada NVO: pašvaldības un NVO sadarbībā radīta vide iedzīvotāju iniciatīvām. Dzintra Zvejniece, Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
  • Vieta organizāciju izaugsmei – atbalsta vide un pasākumi Rīgā. Padarītais un attīstības perspektīvas. Lauma Celma, Rīgas NVO nams
  • Cēsu novada pašvaldības pieredze iedzīvotāju iesaistes aktivitāšu organizēšanā. Pārstāvis tiek precizēts.
  • Dalībnieku diskusija par pilsoniskai sabiedrībai labvēlīgas vides radīšanas iespējām Kuldīgas novadā, jau īstenotām saistītām pieredzēm, secinājumiem, iespējamajām pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības formām

 

Pasākuma norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Kuldīgas novada Dome.