Izsludināts projektu konkurss Liepājas NVO atbalstam

Līdz 15. martam visām Liepājas NVO ir iespēja pieteikties Liepājas domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursā. Konkursa ietvaros pieejami līdzekļi 11700 latu apmērā.

Šogad par prioritātēm noteikti projekti, kuros tiek īstenotas idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus, kā arī projekti, kuros tiek īstenotas pilsoniskās sabiedrības aktivitātes un kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei).

 Šogad konkursa pieejamais līdzfinansējums ir LVL 11700.

Projektus var iesniegt līdz š.g. 15. martam (plkst. 17.00) Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

2012. gadā tika īstenoti 30 projekti dažādās jomās. Sociālā aizsardzība pārstāvēta 16 projektos, integrācija – 11 projektos, kultūra – 7 projektos, bērni un jaunieši – 7 projektos, veselības veicināšana – 5 projektos, vēstures mantojums – 2 projektos, izglītība – 1 projektā un sports – 1 projektā.

Pērn organizācijas īstenojušas projektus par kopējo summu LVL 35 648, no kuras 33% ir pašvaldības līdzfinansējums, bet 67% organizāciju piesaistītais finansējums. Pašvaldības līdzfinansēto projektu aktivitātēs iesaistīti, kā arī netiešie ieguvēji ir 15 769 liepājnieki.

Pašvaldība projektu konkursu organizē no 2003.gada. Šogad tas notiks jau 11. reizi.

Ar konkursa nolikumu un citu saistošo informāciju var iepazīties šeit.