Izsludināta projekta iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumam “Ražotāju grupas”

Lauku atbalsta dienests no 2011.gada 12.jūlija līdz 12.augustam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu:

   1.Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam “Ražotāju grupas“.

   2.Lauku attīstības plāna 2004.-2006. gadam pārejošos maksājumus pasākumam “Atbalsts ražotāju grupām“.

Projektu iesniegumu pieņemšana abos pasākumos notiks no 2011.gada 12.jūlija līdz 12.augustam atbilstoši iepriekš uzņemtajām saistībām.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi vai rokasgrāmata tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv, sadaļā – ES atbalsts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) vai Lauku atbalsta dienesta Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr.67027693, 67027684).