Izmaiņas Kurzemes Biedrību un nodibinājumu datos augustā (2018)

Biedrība „Kurzemes NVO centrs” informē, ka augusta mēnesī Kurzemes reģionā1 ir reģistrētas 11 jaunas biedrības, savukārt likvidētas ir 3 biedrības*(skat zemāk detalizētāku informāciju). 

Kopumā 2018.gadā Kurzemes reģionā ir dibinātas 80 biedrības un nodibinājumi, savukārt likvidētas ir 14 biedrības. Līdz šim 2018.gadā visvairāk biedrību (33 organizācijas jeb 43% no visām) tiek dibinātas saistībā ar namu/ teritoriju/ garāžu apsaimniekošanu. Otra lielākā grupa ir sporta klubu un sporta veicināšanas biedrības (18 organizācijas jeb 23% no visām).

JaunaasNVO Kurzeme 20180901

Jaundibinātās biedrības augusta mēnesī:
    – Aizputē: “Ezera 5 Aizpute”
    – Grobiņā: “Cits Kvartāls”
    – Grobiņā: “Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
    – Liepājā: “Drive For Fun Liepāja”
    – Liepājā: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Jūrmalas 3”
    – Talsos: “AR ATVĒRTĀM ROKĀM”
    – Talsos: “Keiptaunas latviešu biedrība”
    – Talsos: “LATVIJAS VIEDO TRANSPORTLĪDZEKĻU ASOCIĀCIJA”
    – Ventspilī: “Latvijas Arbaleta Šaušanas Federācija”
    – Ventspils novada Ventavā: “Ventas 8”
    – Ventspils novada Zūrās: “Zūras 1”

Likvidētās biedrības augusta mēnesī:
    – „JUGASI” no Kandavas novada – Dibināta 2007.gadā. Darbības mērķi bija: Celt dzīves kvalitātes līmeni;
       Uzlabot lauku iedzīvotāju informatīvo līmeni; Veicināt jaunatnes izglītošanu laukos.
    – „Ticiet sev” no Kuldīgas – Dibināta 2009.gadā. Darbības mērķi bija: Netradicionālās medicīnas propagandēšana, atbalstīšana;
       Kuldīgas novada tūrisma veicināšana; atbalstīt Latvijas – Kuldīgas novada zemniekus un amatniekus, radīt jaunas darba vietas
    – „Atbalsta centrs TEV” no Aizputes novada Cīravas pagasta  – Dibināta 2012.gadā. Darbības mērķi bija: sabiedrības vispusīga izglītošana (īpaši no sociālā riska grupām); sabiedrības pilsoniskās un sabiedriskās apziņas veidošana un attīstīšana; sociālās palīdzības sniegšana biedrības iespēju robežās bezcerībā nonākušajiem un ticību zaudējušajiem; dabas aizsardzības un veselīga dzīvesveida nepieciešamības izskaidrošana un popularizēšana; kristīgo vērtību popularizēšana sabiedrībā (Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena un tml.); sadarbība ar ārvalstu līdzīgu mērķu sabiedrībām; kristīgā radio “Cerības Balss” darbības atbalstīšana, realizējot biedrības izvirzītos mērķus.

 

*Pēc LURSOFT sniegtās informācijas

1Kurzemes reģions – Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kandavas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadi, Liepājas un Ventspils pilsētas.

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF vnk