Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2020.g III cet. Kurzemes reģionā

2020.gada trešajā ceturksnī (jūlijs-oktobris) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 33 jaunas biedrības un 3 nodibinājumi, kā arī likvidētas 4 biedrības. Bet 12 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.

Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2020.g. 3.cet.

Turpinot jau pirmajā pusgadā aizsākto tendenci, arī trešajā ceturksnī visvairāk jaunas biedrības reģistrētas Liepājas pilsētā (39 %), bet otrajā vietā arī šoreiz Saldus novads (19 %), trešajā vietā Brocēnu novads (8 %) tālāk sadaloties vēl 10 Kurzemes reģiona pašvaldībām.

Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Turpinot jau ilgu laiku iesākto tendenci, visvairāk biedrības ir dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī sporta, deju klubi un dažādās jomās darbojošās organizācijas. Bet šis ceturksnis ir šajā vērtējumā bagātākais ceturksnis, jo dibinātas organizācijas 11 dažādās jomās.

Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to statūtos norādītajiem darbības virzieniem

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.

Pārskata “Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2020.g III cet. Kurzemes reģionā” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.