Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2020.g II cet. Kurzemes reģionā

2020.gada otrajā ceturksnī (aprīlis-jūnijs) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 20 jaunas biedrības, kā arī likvidētas 2 biedrības. Bet 11 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.

Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2020.g. 2.cet.

Turpinot jau pirmajā ceturksnī aizsākto tendenci, arī otrajā ceturksnī visvairāk jaunas biedrības reģistrētas Liepājas pilsētā (40%), bet otrajā vietā arī šoreiz Saldus novads (25%), tālāk vienmērīgi sadaloties vēl 5 Kurzemes reģiona pašvaldībām.

Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Turpinot jau ilgu laiku iesākto tendenci, visvairāk biedrības ir dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī dažādās jomās darbojošās organizācijas, un sporta, deju klubi.

Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to statūtos norādītajiem darbības virzieniem

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.