Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2020.g I cet. Kurzemes reģionā

2020.gada pirmajā ceturksnī (janvāris-marts) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 37 jaunas biedrības un 2 nodibinājumi, kā arī likvidētas 6 biedrības. Bet 12 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.

Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2020.g. 1.cet.

Turpinot jau 2019. gadā aizsākto tendenci, sacensība starp Liepājas pilsētu un Saldus novadu jaunreģistrēto biedrību pieaugumā turpinās. 2020. gada pirmajā ceturksnī gan vadībā atgriežas Liepājas pilsēta (27%), bet otrajā vietā šoreiz Saldus novads (18%), tālāk seko Kuldīgas un Brocēnu novadi (13%) un Ventspils pilsēta (10%), pārējām līdzīgi izvietojoties vēl 6 Kurzemes pašvaldību teritorijās.

Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Arī 2020. gadā sākumā, turpinot jau aizvadītajā gadā iesākto tendenci, visvairāk biedrības ir dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī dažādās jomās darbojošās organizācijas, un sporta, deju klubi.

Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to statūtos norādītajiem darbības virzieniem

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.