Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2019.g IV cet. Kurzemes reģionā

2019.gada ceturtajā ceturksnī (oktobris-decembris) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 29 jaunas biedrības un 1 nodibinājums, kā arī likvidētas 4 biedrības. Bet 14 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.

Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2019.g. 4.cet.

Turpinot trešajā ceturksnī aizsākto tendenci jaunreģistrēto biedrību pieaugumā, arī ceturtajā ceturksnī visvairāk biedrības ir dibinātas Saldus novadā (37%), Liepājas pilsētu atkal atstājot otrajā vietā (23%), tālāk seko Ventspils pilsēta (10%) un Kuldīgas novads (7%), pārējām līdzīgi izvietojoties vēl 7 Kurzemes pašvaldību teritorijās.

Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Arī ceturtajā ceturksnī, turpinot jau iesākto tendenci, visvairāk biedrības ir dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī radošās, mākslu un kultūras nozares jomā darbojošās biedrības un nodibinājumi un sporta, deju klubi.

Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to statūtos norādītajiem darbības virzieniem

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.