Izmaiņas biedrību un nodibinājumu (NVO) datos 2019.g III cet. Kurzemes reģionā

2019.gada trešajā ceturksnī (jūlijs-septembris) Kurzemes reģionā ir reģistrētas 17 jaunas biedrības un 2 nodibinājumi, kā arī likvidētas 2 biedrības. Bet 17 organizācijas veikušas izmaiņas savos datos.

Att.Nr.1. Izmaiņas Kurzemes reģiona biedrību un nodibinājumu datos 2019.g. 3.cet.

 

Trešajā ceturksnī, mainot pirmā pusgada statistiku, visvairāk biedrības ir dibinātas Saldus novadā (32 %), Liepājas pilsētu (26%) šoreiz atstājot otrajā vietā. Šajā ceturksnī salīdzinoši mazāka aktivitāte bijusi citos novados – Talsu novads un Grobiņas novads (11%), pārējām līdzīgi izvietojoties vēl 4 Kurzemes pašvaldību teritorijās.

Att.Nr.2. Jaundibināto biedrību sadalījums pēc to juridiskās adreses

Joprojām turpinot iesākto tendenci arī trešajā ceturksnī visvairāk biedrības ir dibinātas ar mērķi apsaimniekot ēkas, kā arī dažādu brīvā laika pavadīšanas iespējas un sporta, deju klubi.

Att.Nr.3. Jaundibināto biedrību skaits sadalījumā pēc to

statūtos norādītajiem darbības virzieniem

 

Informāciju apkopojusi biedrība „Kurzemes NVO centrs”, izmantojot SIA „LURSOFT” datus.