Izludināts 2015. gada projektu pieteikumu konkurss programmā Erasmus+.

erasmusIr izludināts 2015. gada projektu pieteikumu konkurss Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+.
Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā
.

Konkursa vadlīnijas 

Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.

 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Pamatdarbība Nr.1: personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla mobilitāte
                                   2015. gada 4. marts;
                                   Erasmus Mundus kopīgo maģistra programmu īstenošana – 2015. gada 4. marts;

Pamatdarbība Nr.2: stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2015. gada 31. marts
                                    (termiņš mainīts – iepriekš 2015. gada 30. aprīlis);
                                    zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2015. gada 26. februāris;
                                    kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs – 2015. gada 10. februāris;
                                    Jean Monnet darbības: moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts institūcijām un asociācijām, tīkli, projekti
                                    2015.gada 26. februāris.

Vairāk par projektu konkursu šeit