Informējam, kas notiek NVO un MK memoranda padomes sēdēs

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs ir pievienojies NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandam (kas tas ir – lasiet šeit) jau 2006. gadā. Memoranda ieviešanu dzīvē pārrauga memoranda īstenošanas padome, kuru veido gan MK, gan NVO pārstāvji. 25. jūlijā notika kārtējā, ikmēneša, padomes sēde. Lai arī pārējās NVO informētu, kas notiek šajās sēdēs, sākot ar šo reizi, vienkāršā veidā sniegsim atskatu uz tur runāto. Šoreiz atskatu veido Lana Insberga:

25. jūlijā devos uz Rīgu, lai iepazītos, ko tad īsti dara NVO un Ministru Kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome. Galvenais secinājums – darbu un pienākumu padomei netrūkst, bet, lai kaut ko darītu un rezultatīvi strādātu, padomei vēl daudz jāstrādā pie iekšējo lietu sakārtošanas. Par to šoreiz arī visvairāk pārdomu gan pašai padomei, gan sēdes apmeklētājiem no malas.

Sēde aizsākās ar Satiksmes ministrijas sniegto atskaiti par savu līdzšinējo sadarbību ar NVO, izceļot tās organizācijas, ar kurām ikdienā ministrija komunicē visbiežāk. Lai gan minēto organizāciju saraksts bija garš, tajā pārsvarā iekļautas tikai lielās asociācijas, kas iedzīvotājiem vairāk saistās ar biznesa, nevis nevalstiskajām organizācijām. Ministrija gan paskaidroja, ka sadarbība ar lielajām asociācijām ir izvērstāka, jo tajās ir vienots viedoklis, kas pārstāv lielāko daļu NVO, un tādējādi komunikācija esot ātrāka un vienkāršāka.

Bet, kad tiek jautāts, vai Satiksmes ministrijā ir atsevišķs cilvēks, kas koordinē sadarbību ar NVO, atskan noteikts „Nē!” un pārliecināta atbilde, ka šādu cilvēku nevajag, jo esot pārāk specifiski jautājumi un viens cilvēks tos tāpat nevar sakoordinēt. Bet pagaidām jebkurai biedrībai no malas, kura jau nav iesaistīta dialogos, ir grūti sazināties ar ministriju, uzaicināt tās pārstāvjus uz kādu pasākumu vai lēmumu pieņemšanu, jo nav zināms, kam rakstīt. Rakstot uz kopējo ministrijas e-pastu, vēstule var pazust starp daudzajām ziņām un atbildi, iespējams, tā arī nesagaidīt. Man, klausoties šo diskusiju, palika sajūta, ka parastai NVO nav izredžu sakomunicēt Satiksmes ministriju – atliek vien gaidīt, kad kļūsi pietiekami pamanāms, lai ministrija pati izdomātu Tevi atrast un kādreiz arī pajautāt viedokli kādā jautājumā.

Kā apgalvo Elita Dreimane, vairākās citās ministrijās šāds NVO cilvēks ir, un tas atvieglo daudzus procesus un sekmē NVO iesaisti. Tam piekrīt arī padomes un citas NVO. Atliek vien vēlēties, lai šādu koordinatoru būtu vairāk un katrā ministrijā būtu konkrēts cilvēks, pie kura NVO var vērsties. Citādi šī sadarbība un komunikācija var norisināties tikai vienā  virzienā, neradot pietiekamu atgriezenisko saiti.

Lai arī plašas diskusijas raisoša, šī ministrijas atskaite bija tikai viena no sēdes darba kārtības punktiem, kas lavīnas veidā rosināja daudzu jaunu problēmjautājumu nākšanu gaismā par memoranda īstenošanas padomes darbu. Galvenais secinājums pēc stundu ilgas diskusijas – padomei jāuzlabo savs darbs! Lai to uzlabotu, nākamā padomes sēde tiks pilnībā veltīta līdzšinējā padomes darba izvērtēšanai, priekšlikumu uzklausīšanai un jau konkrēti veicamo uzlabojumu izstrādāšanai.

Nākamo četru nedēļu laikā katram padomes loceklim vēlams sagatavot savu skatījumu par padomes tālāko darbību, lai pēc tam nokomplektētu arī darba grupu, kas strādās pie Memoranda pilnveidošanas. Tāpat uz nākamo memoranda padomes sēdi tiks sagatavots pārskats par līdz šim paveikto, izstrādāti arī priekšlikumi, kā strukturēt ministriju atskaites un kā koordinēt pašas sēdes, lai jautājumi tiktu izskatīti secīgāk un kvalitatīvāk kā līdz šim.

Savus priekšlikumus padomei aicinātas iesniegt arī citas NVO. Tās NVO, kas ir parakstījušas sadarbības memorandu ar Ministru kabinetu, var iesūtīt savus priekšlikumus, kas būtu jāmaina memorandā. Tāpat jebkura NVO var iesniegt savus priekšlikumus arī par to, kā turpmāk būtu jāstrādā Memoranda padomei un ar kādām metodēm jāveicina NVO sadarbība ar ministrijām un citām valsts institūcijām. Jo citādi pagaidām daudzām biedrībām Memoranda padome ir nezināms veidojums, par kura paveiktajiem darbiem, ikdienas funkcijām un lomu lēmumu pieņemšanā trūkst informācijas.

Savus priekšlikumus NVO pārstāvji var iesniegt līdz 31. augustam, sūtot tos Jurim Gerbaševskim uz e-pastu ju47@inbox.lv. (Sīkāka informācija par priekšlikumu iesniegšanu sekos arī mūsu mājas lapā)

NVO un MK Sadarbības memoranda saturs ir izstrādāts 2005. gadā. Kopš tā laikā ir būtiski mainījusies situācija gan Latvijā, gan NVO sektorā, tādēļ ir būtiski memorandu pielāgot mūsdienu situācijai.

Arī pēc mēneša Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs dosies uz NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdi, lai redzētu, vai padome tiešām ir gatava uzlabot savu darbību, un sekosim līdzi arī pārējām aktivitātēm! Jo tikpat būtiski, kā memoranda parakstīšana, ir arī šī memoranda īstenošana. Tādēļ svarīgi zināt, ka šī sadarbība starp NVO un MK tiešām tiek veicināta, nevis uzturēta formālā līmenī! 

Pilns sēdes protokols pieejams šeit.

 

Informācija sagatavota un izplatīta projekta “Kurzemes NVO atbalsts 2012” ietvaros, sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu.