4.aprīlī Rīgā informatīva bezmaksas seminārs par iespējām īstenot Eiropas piemiņas pasākumus

Līdz 2.aprīlim var pieteikties bezmaksas semināram projektu īstenošanai „Eiropas Savienības programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2007-2013) 4.atbalsta darbībā „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi””.

Projektu pamatmērķim jābūt nacisma un staļinisma upuru piemiņas saglabāšanai un tagadējo un nākamo paaudžu izglītošanai un izpratnes vairošanai par to, kas un kāpēc notika koncentrācijas nometnēs un citās civiliedzīvotāju masveida iznīcināšanas vietās. Projektu iesniegšanas termiņš: 2013.gada 3.jūnijs.

Eiropas Savienības stūrakmeņi ir tādas pamatvērtības kā brīvība, demokrātija un cilvēktiesību ievērošana. Lai pienācīgi izprastu šo vērtību nozīmi, nedrīkst aizmirst, kā šos principus Eiropā savulaik centās iznīdēt nacisma un staļinisma režīms. Pieminot režīma upurus, saglabājot deportāciju vietas un arhīvus, Eiropas iedzīvotāji saglabās piemiņu par pagātni, ieskaitot tās tumšās puses. Pašlaik tas ir īpaši svarīgi, jo tālaika notikumu aculiecinieku skaits arvien sarūk. Tādēļ šīs darbības mērķis ir saglabāt izpratni par Otrā pasaules kara patiesajiem apmēriem un traģiskajām sekām, jo īpaši iesaistot jaunāko paaudžu Eiropas iedzīvotājus.

Turklāt iedzīvotājus ir paredzēts iesaistīt analītiskā apcerē par Eiropas Savienības pirmsākumiem pirms piecdesmit gadiem, par Eiropas integrācijas vēsturi, kas ir ļāvusi saglabāt mieru dalībvalstu starpā, un, visbeidzot, par šodienas Eiropu, lai, atceroties pagātni, dotos uz priekšu un veidotu nākotni. Tādējādi šai darbībai būs svarīga loma, sekmējot plašas pārdomas par Eiropas nākotni un veicinot aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu.

Bezmaksas seminārs notiks 2013.gada 4.aprīlī no plkst. 11:00 – 14:00, ES Mājas 2.stāva konferenču zālē (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā).

Semināra programma:
http://www.kkplatvija.lv/images/upload/image/programma_4darbiba_04042013_esmaja.pdf

Lai piedalītos šajā seminārā, līdz 2.aprīļa plkst. 17:00 sūtiet pieteikumu, aizpildot anketu: http://goo.gl/0z1f3 vai sazinieties ar Andreju Lukinu: e-pasts andrejs.lukins@km.gov.lv vai pa tālruni 67330289. Seminārā vietu skaits ierobežots.