Iesūti savu brīvprātīgā darba veiksmes stāstu!

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir aizsāktas dažādas aktivitātes ar mērķi popularizēt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Aktivitātes ilgs līdz pat gada beigām un to ietvaros plānotas arī vizītes Latvijas aktīvākajās skolās, kuru laikā jaunieši veiks brīvprātīgo darbu kopā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem.

Aktivitāšu cikls “Brīvprātīgo darbs 2012” izcels brīvprātīgā darba veicējus un atbalstītājus un rosinās jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu un tā ieguvumiem. Lai iedrošinātu jauniešus, skolās tiks prezentēti veiksmīgie brīvprātīgā darba piemēri. Tādēļ akcijas autori aicina cilvēkus gan ieteikt aktīvās skolas, kurās vajadzētu uzstāties, gan dalīties savā brīvprātīgā darba pieredzē un tādējādi motivēt jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā!

Ja Jums ir kādi brīvprātīgo darba veiksmes stāsti no jauniešiem, kuriem tas ir palīdzējis profesijas izvēlē vai darba meklējumos, vai arī Jums pašam brīvprātīgais darbs ir palīdzējis dzīvē tikt uz priekšu, pievienojiet informāciju šeit. Daži no veiksmīgajiem jauniešiem, kuru pieredzē būsiet dalījušies, iespējams, tiks intervēti un publicēti Latvijas nacionālajos medijos.

Viens no “Brīvprātīgais darbs 2012” pasākumiem ir arī foto akcija „Volunteering”, kur interesantāko bilžu autoriem ir iespēja balvā saņemt 2 biļetes uz grupas „Muse” koncertu Rīgā. Sīkāka informācija par fotokonkursu šeit.

Sīkāka informācija par brīvprātīgo darbu šeit vai vēršoties pie „Brīvprātīgo darbs 2012” kontaktpersonas Zanes Bundiķes: mob. 26569525, e-pasts: brivpratigais2012@gmail.com.