Iesniegti 64 projektu pieteikumi konkursam “Iesaisties Kurzemē!”

IK2017Ir noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”. Kopumā saņemti 64 projektu pieteikumi no 15 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu saņemti no Liepājas (14) un Saldus novada (11). Saņemts arī pa 1 projekta pieteikumam no Rīgas un Siguldas novada Vidzemē, kuru pieteicēji aktivitātes plāno īstenot Kurzemes teritorijā ar labuma guvējiem – kurzemniekiem.

 Saņemto projektu pieteikumu skaits sadalījumā pa Kurzemes novadiem un pilsētām:

IesniegtieProjekti1

Iesniegto projektu sadalījums konkursa atbalstāmajās darbības jomās:

  • 46 projektu pieteikumi jomā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”
  • 10 projektu pieteikumi jomā “Starpkultūru dialogs”
  • 8 projektu pieteikumi jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts”

Projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!” administrē biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs”, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu, kas noslēgts ar LR Kultūras ministriju ar mērķi sekmēt pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstību Kurzemē. Konkurss tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.