“Iesaisties Kurzemē!” 2017.gada rezultāti

KM KNVOAC

2017.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 64 projektu pieteikumi no 15 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Liepājas (14projekti) un Saldus novada (11projekti), kā arī pa 1 projekta pieteikumam no Rīgas un Siguldas novada Vidzemē, kuru pieteicēji aktivitātes plānoja īstenot Kurzemes teritorijā ar labuma guvējiem – kurzemniekiem.

Konkursa vērtēšanas komisija finansējumu piešķīrusi 17 projektu pieteikumiem 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem varat lasīt ŠEIT.:

 • 6 projektiem atbalstāmajā jomā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100” (kopā iesniegti 46 pieteikumi)
 • 6 projektiem atbalstāmajā jomā “Starpkultūru dialogs” (kopā iesniegti 10 pieteikumi)
 • 5 projektiem atbalstāmajā jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” (kopā iesniegti 8 pieteikumi)

Iesniegti Apstiprinati 2017Iesniegtie un apstiprinātie projekti, sadalījumā pa Kurzemes pašvaldībām

Visi projektu īstenotāji līdz 06.03.2017. saņems individuālas  projekta apstiprinājuma vai noraidījuma e-pasta vēstules. Lai saņemtu individuālu konsultāciju par iesniegto projekta pieteikumu vai jebkuru citu jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar “Iesaisties Kurzemē”  administratīvo vadītāju un projektu konsultanti Inesi Siliņu, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100 – saņemti 46 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 6 projekti

 1. Mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” –  „Latvijas depozīts” 
 2. Biedrība “POPES MUIŽA” –  „Kino lektorijs “Popes muižas filmas”” 
 3. Nodibinājums “Zlēku attīstības fonds” –  „Zlēku pagasta kalendārs” 
 4. Biedrība “Baložu pasts” –  „Mēs esam Talsi” 
 5. Biedrība “Mūsu ligzda” –  “Pagātnei. Tagadnei. Nākotnei.” 
 6. Biedrība “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” – “Es esmu Latvija! Kalētnieku veltījums nākotnei.”

Starpkultūru dialogs – saņemti 10 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 6 projekti

 1. Liepājas poļu sieviešu klubs “VANDA” –  “3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā”
 2. Biedrība “Mantinieki” –  “Kurzemes starpkultūru festivāls 2017” 
 3. Biedrība “Čaupe” – Nodarbību cikls ”Igauņu, Lietuviešu, Islandiešu un Krievu tradicionālie adījumi – kopīgais un atšķirīgais” 
 4. Sadraudzības biedrība “Tilts” –  “Es esmu ar Tevi” 
 5. Ventspils vācu Kultūras biedrība – “Pie Dzintara jūras”
 6. Dundagas novada atbalsta biedrība – “Draudzīgā pasaku diena Dundagā”

Mazākumtautību NVO atbalsts – saņemti 8 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 5 projekti

 1. Liepājas multinacionālais kultūras centrs “Unisons” – projekts “Es un manas tautas tērpi” 
 2. Liepājas poļu sieviešu klubs “VANDA” – projekts “Poļu biedrība VANDA ceļā uz desmitgadi” 
 3. Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” – projekts “Atbalsts Liepājas lietuviešu kultūras biedrībai “Rūta”” 
 4. Biedrība “Živica” – projekts “No tautas pūra lādes” 
 5. Sabiedrības integrācijas centrs “Alternativas” – projekts “Skatuves mākslas prasmju attīstība”