“Iesaisties Kurzemē!” 2016.gada rezultāti

KM KNVOAC

Ir noslēgusies 2016.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana – kopumā  saņemts 41 projektu pieteikums, no kuriem apstiprināti 15 projektu pieteikumi.

 • 27 projektu pieteikumi tika saņemti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā, no kuriem apstiprināti 6 projekti.
 • 8 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 5 projekti.
 • projektu pieteikumi tika saņemti mazākumtautību NVO atbalsta jomā, no kuriem apstiprināti 4 projekti.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas

 • Nīcas novada attīstības biedrība – projekts „Ar Latviju sirdī” (1211,01 EUR)
 • Saldus sadraudzīgā biedrība – projekts „Neizzinātais Kurzemes cietoksnis” (1439,93 EUR)
 • Biedrība „Virbi” – projekts „Ieriti Saulīte Jaunpagastā” (1078,69 EUR)
 • Liepājas Novada fonds – projekts „Kur-zeme iedvesmo!” (1500 EUR)
 • Biedrība “Vīgrieze” – projekts “Simts krāsu gaismā mirdz mans novads Latvijā” (770,37 EUR)
 • Biedrība “Padure” – “Es daru…, es radu…, es esmu Latvija” (2000 EUR)

Starpkultūru dialoga veicināšana

 • Liepājas poļu sieviešu klubs “VANDA” – projekts “2.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā” (2780 EUR)
 • Biedrība “Mazirbes draugu kopa” – projekts “Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums – viņus!” (1926 EUR)
 • Biedrība “Mantinieki” – projekts “Kurzemes starpkultūru festivāls 2016” (2000 EUR)
 • Drošas dzīves vides attīstības biedrība “Oāze” – projekts “Cittautieši prožektoru gaismā” (1077,11EUR)
 • Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam – projekts “Dažādība kā izaugsmes iespēja” (1000 EUR)

Mazākumtautību NVO atbalsts

 • Liepājas lietuviešu kultūras biedrība “Rūta” – projekts “Atbalsts lietuviešu kultūras biedrībai „Rūta” Liepājā” (700 EUR)
 • Biedrība “Živica” – projekts “Soli pa solim” (2975 EUR)
 • Liepājas poļu sieviešu klubs “VANDA” – projekts “Poļu biedrības VANDA stiprināšana Liepājā” (1996,89 EUR)
 • Sabiedrības integrācijas centrs “Alternativas” – projekts “Romu kultūras identitātes saglabāšana un līdzdalība” (1544,60 EUR)

 

Visi projektu īstenotāji līdz 23.08.2016. saņems individuālas  projekta apstiprinājuma vai noraidījuma e-pasta vēstules.
Lai saņemtu individuālu konsultāciju par sagatavoto projekta pieteikumu vai jebkuru citu jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar biedrības priekšsēdētāju un projektu konsultanti Inesi Siliņu, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv.

LaiPipildas