Filmējamies un uzstājamies!

Arī otrajā nodarbībā pie Andra Morkāna dalībnieki turpina filmēties, lai varētu tikt izanalizētas viņu uzstāšanās. Nodarbības otrajā daļā pastiprināta uzmanība tika veltīta prezentāciju un uzskates līdzekļu sagatavošanas jautājumiem – galu galā nereti mūs iegāž tieši neprasme prezentēt savu ideju plašākas auditorijas priekšā vai arī nezinam, kā tikt galā ar nevēlamies jautājumiem.