Ir apkopoti rezultāti un izstrādāta neformālās izglītības programma!

Kurzemes NVO līderu mācības 2012 ir noslēgušās. Ir apkopoti dalībnieku vērtējumi gan no novērtējumu anketām, gan individuālām sarunām, kā arī mūsu – projektā iesaistīto – cilvēku vērojumi.

Rezultātā esam pieslīpējuši mācību programmu, pēc kuras vadoties notika Kurzemes NVO līderu mācības 2012 un esam izstrādājuši pieaugušo neformālās izglītības programmu “EFEKTĪVS NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS LĪDERIS“. Ar programmas saturu var iepazīties jebkurš interesents, kā arī to izmantot savas organizācijas mācību darbu plānošanā.