Starptautiskās sadarbības centrs “Eiromāja”

Darbības teritorija: Sabile, Talsu novads
Dibināšanas gads:
2009/2000
Reģistrācijas nr: 40008137661
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Vadība: Aija Svarinska, eiromaja@talsi.lv, m.t.: 26471964Darbības mērķi pēc statūtiem:

  • Veidot un attīstīt patreizējo lauku un pilsētu pašvaldību savstarpējo sadarbību un turpmāk novadu lauku teritoriju un apdzīvotu vietu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju savstarpējo un starptautisko/pārrobežu sadarbību ar atbilstošiem partneriem Eiropas Savienībā (ES) un citās valstīs, īpaši veicinot ekonomikas, vides un sociālās sfēras ilgtspējīgu attīstību Ziemeļrietumu Latvijā, kā arī veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu tās stiprināšanā lidzdarboties valsts demokrātiskā pārvaldē.

Vēsture:

Eiromāju Talsos ar PHARE atbalstītas programmas palīdzību izveidoja 2000.gadā, aizgūstot igauņu pieredzi. Kad PHARE programmas atbalsts beidzās, pašvaldības nolēma iesākto sadarbību turpināt pašu spēkiem. Līdz 2009. gadam EIROMĀJA darbojās kā patstāvīga pašvaldību iestāde, kuras uzdevumi bija palīdzēt piesaistīt ES finansējumu pašvaldībām, konsultēt, rakstīt un vadīt šos projektus.

2009. gadā esošais darbības modelis tika pārtraukts un EIROMĀJA pārreģistrējās par biedrību.

 

Esošās darbības apraksts:

Biedrība pēdējos 2 gadus nav aktīva.

 

Informācija sagatavota un ievietota:

ž