Dibināta Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība!

jauna biedribaIdeju par Dundagas vidusskolas atbalsta biedrību, tobrīd vēl tikai topošajai skolas vecāku padomes vadītājai Tamārai Kaudzei, pērnā gada nogalē ierosināja vidusskolas direktores vietniece Inese Freimute. Lai arī sākotnēji Tamārai šī doma šķita sveša un biedējoša, dzirdētais bija kritis auglīgā augsnē – brīvajos brīžos Tamāra meklēja informāciju Internetā par pieredzēm skolu atbalsta biedrību dibināšanā un to darbībā, konsultējās ar Talsos esošo Kurzemes NVO atbalsta centru (KNVOAC) un galu galā marta beigās biedrība oficiāli tika reģistrēta Latvijas republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā!

Pēc biedrības dibināšanas uz pirmo Dundagas vidusskolas vecāku padomes sēdi, no kuras aktīvistu vidus arī biedrība tapusi, tika uzaicināta piedalīties arī Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa. Tikšanās noritēja ieinteresētā gaisotnē. Biedrības vadītāja Tamāra Kaudze visus klātesošos iepazīstināja ar biedrības dibinātājiem, dibināšanas mērķiem un tuvākajām aktivitātēm. Savukārt Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa pastāstīja par biedrību lomu vietējā sabiedrībā, finansu līdzekļu piesaistē un ideju īstenošanā, akcentējot biedrības iespējas un atšķirības no skolas kā pašvaldības iestādes. I.Siliņa  iepazīstināja arī ar šī brīža aktualitātēm par gaidāmajiem konkursiem NVO sektoram, lai biedrības aktīvisti var sākt plānot savu darbu.

DVABPriekšplanā no kreisās: Dundagas vidusskolas atbalsta biedrības dibinātājas: Tamāra Kaudze, Lāsma Zingnika un Ilona Znots-Znotiņa

Kā akcentēja I.Siliņa, liels jaunās biedrības ieguvums ir tās dibinātājas un valdes locekles Ilonas Znots-Znotiņas pieredze projektu rakstīšanā un vadīšanā – I.Znots-Znotiņa ir savulaik aktīvi darbojusies vietējā partnerībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, kur, kā apstiprināja arī pati I.Znots-Znotiņa, gūtā pieredze un kontakti noderēs arī palīdzot Dundagas vidusskolas atbalsta biedrības attīstībai.

Tikšanās reizē piedalījās arī Dundagas vidusskolas direktore, kura atzina, ka savā vismaz 20 gadu darba pieredzē šis ir pirmais gadījums, kad skolas vecāks uzņemas tik drošu un pārliecinātu iniciatīvu, atrodot sekotājus un aizsākot mērķtiecīgas pozitīvas pārmaiņas.

Arī Kurzemes NVO atbalsta centrs vēl nepagurstošu enerģiju jaunajai Dundagas vidusskolas atbalsta biedrībai un visa iecerētā veiksmīgu izdošanos!

 

Inese Siliņa        
Kurzemes NVO atbalsta centrs 
inese@kurzemesnvo.lv, tel. 29811722

DAP Talsi logo

Atbalsts Kurzemes NVO tiek sniegts  projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Talsu novada pašvaldība. www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |