Darbnīca mazākumtautību organizācijām par organizācijas stratēģijas veidošanu

3. oktobrī Liepājā “Kurzemes NVO centrs” organizē kapacitātes celšanas mācības mazākumtautību organizācijām par organizācijas stratēģiju veidošanu. Darbnīcā aplūkotas tēmas: kas ir laba, mūsdienīga organizācija, kā veidot komandu un izvirzīt stratēģiskus mērķus u.c.. Darbnīcu vadīs organizāciju attīstības speciāliste Rasma Pīpiķe.

Norises laiks un vieta: 3. oktobris, plkst. 9.30-17.30, Liepājas Universitāte 227. telpa.

Pieteikt dalību mācībās var līdz 28. Septembrim, rakstot vai zvanot Ritai (ritite@inbox.lv; tālr. 26544088). No vienas organizācijas var pieteikties ne vairāk kā divi cilvēki. Vietu skaits ierobežots.

Mācību programma:

9:00-9:30 rīta kafija
9:30-10:00 *ievads – iepazīšanās, dienas mērķi un plāns
10:00-11:00 *kas ir laba organizācija
*organizācijas pašvērtējums, stratēģiski nozīmīgos organizācijas darbības aspektos
*mūsdienīga organizācija
11:00-12:00 *kas ir kas Tavā organizācijā – organizācijas kaleidoskops
12:00-13:00 pusdienu pārtraukums
13:00-15:00 praktisks uzdevums par komandām
*komandas uzbūve *komandas darbs *komandas dinamika
*organizācijas kultūra izciliem komandas sasniegumiem
15:00-15:30 pēcpusdienas tēja
15:30-16:00 *ieinteresētās puses
16:00-17:00 *mērķu un rādītāju formulēšana organizācijas stratēģijai
17:00-17:30 *noslēgums

METODES: Domāšana, individuālais darbs, darbs pāros, darbs grupās, interaktīvi uzdevumi, domāšanu veicinošas darbības.

DARBNĪCAS VADĪTĀJA: Rasma Pīpiķe. Pašnodarbināts eksperts zināšanu pārnesē, kustības RA.DU aizsācēja. MBA Rīgas Tehniskā universitāte un sociālo zinātņu bakalaurs. Personīgās motivācijas un organizāciju attīstības speciāliste ar pieredzi praktiskajā lobēšanā un sabiedrības līdzdalības procesu organizēšanā. Ilggadēja pieredze darbā ar cilvēkiem un to untumiem un pēdējos trīs gados ar dažādības vadību.

Mācības organizē biedrība “Kurzemes NVO centrs”  par Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-15).