Mēs Kurzemei: Konference

Konferences foto un prezentācijas

Šeit pieejamas visas konferences “Sociālās partnerības veidošana Kurzemē” izmantotās prezentācijas. Foto no konferences skatiet šeit. Prezentācijas darba kārtības ietvaros: Pilsoniskā līdzdalība un ilgtspējīga demokrātija. Dr. sc. pol.Ivars Ijabs Skaidrība terminoloģijā. Sabiedriska vai nevalstiska organizācija? Sociālais dialogs un sociālā partnerība. Normatīvie akti un politiskie dokumenti. Gunta Freimane, LR Ministru kabineta Komunikācijas departamenta konsultante. Mūsu valsts kā…

Read More