Brocēnu novada pašvaldības projektu konkurss novada iedzīvotāju iniciatīvām

broceniBrocēnu novada pašvaldība , 2015. gada budžeta ietvaros, piedāvā iespēju nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju iniciatīvas grupām un reliģiskām organizācijām īstenot neliela apjoma projektus Brocēnu novada teritorijā, kuru mērķauditorija ir Brocēnu novada iedzīvotāji.  Komiteja kārtējā sēdē izskata projektu pieteikumus, kas iesniegti līdz katra mēneša otrajam datumam. Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Projektu konkursa mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Brocēnu novadā, finansiāli atbalstot neformālu iedzīvotāju grupu, reliģisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu (turpmāk tekstā – NVO) sabiedriskās aktivitātes.