Biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja startēt Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkursos

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām paredzēts izsludināt 7 atklātus projektu konkursus pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Šobrīd ir iespēja iesniegt pirmos projektus.

Šī gada 29. maijā tika izsludināts pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu konkurss vairākgadu stratēģiskajiem projektiem, kuru mērķis ir panākt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas konkrētās organizācijas darbības jomā, vienlaicīgi stiprinot demokrātijas kultūru vai cilvēktiesības Latvijā. Projektus var iesniegt līdz 29. jūlija plkst. 14:00.
Kopš 19. jūnija līdz pat 2023. gada 28. februārim ir iespēja iesniegt rīcības projektu pieteikumus, kas paredzēti steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai.
Savukārt jūlijā ir paredzēts izsludināt pieteikšanos kapacitātes projektiem, ar mērķi uzlabot pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti Latvijā – varēs spēcināt cilvēkus un organizācijas, veidot sadarbības un tīkloties. Projektus var iesniegt tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

AIF mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana, tādēļ tiek atbalstītas Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO). AIF Kurzemes reģiona koordinatore – konsultante skaidro:

“PSO ir tās biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu. Latvijā ir vairāk kā 24000 biedrības un nodibinājumi, bet ne visas no tām ir pilsoniskās organizācijas – dažas pēc savas būtības ir kooperatīvās sabiedrības, citas veidotas, lai piesaistītu resursus kādu iestāžu vai uzņēmumu darbam, citas būtu atbilstošākas reliģiskas organizācijas statusam, un tā varētu turpināt. Nevaldības organizācijas (tā mēdz saukt biedrības un nodibinājumus starptautiski) Latvijā ir daudz un dažādas, bet AIF vērš uzmanību tām organizācijām, kurās cilvēki darbojas pēc pašu iniciatīvas, un ir atbildīgi un gatavi līdzdarboties mūsu kā sabiedrības dzīves veidošanā nekaitējot citiem.”

Interesentu un projektu pieteicēju informēšanai un izglītošanai tiek organizēti pasākumi, tai skaitā, tiešsaistes semināri. Tuvākie pasākumi tiešsaistē:

  1. 6. jūlijā no plkst. 14.00: AIF projektu budžeta plānošanas un grāmatvedības pamatprincipu skaidrojošais seminārs. Tā laikā AIF finanšu vadītājs Ansis Bērziņš skaidros izdevumu attiecināmības prasības kontekstā ar AIF projektu budžetu plānošanas principiem un Latvijas grāmatvedības likumdošanas nosacījumiem, kā arī atbildēs uz klātesošo jautājumiem un sniegs konsultācijas. Pieteikšanās: https://ej.uz/AIF_finanses
  2. 8. jūlijā plkst. 14:00: Informatīvais seminārs par Rīcības projektu konkursu. Pieteikšanās: https://ej.uz/ricibasprojseminars

Informāciju par AIF darbību Latvijā un projektu konkursiem var gūt mājas lapā: www.activecitizensfund.lv
Jaunumiem var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook lapā: www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds
Savukārt Aktīvo iedzīvotāju fonda Youtube kanālā ir pieejami dažādi informatīvi izglītojoši video materiāli.

Tāpat ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Kurzemē informācijas punkts atrodas Kuldīgā, Liepājas ielā 8 un konsultante ir biedrības “Kurzemes NVO centrs” priekšsēdētāja Elīna Immere. Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš. Kontakti: elina@kurzemesnvo.lv; 27111252.

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs.