Mazās aviācijas biedrība “Challenge”

Darbības teritorija: Talsi
Reģistrācijas gads:
2006
Reģistrācijas nr: 40008104961
Adrese: “Jaunzemji”, Ģibuļu pagasts., Talsu novads., LV-3298
Vadītājs: Agris Cekuls, agris.ce@inbox.lv, m.t. 29441416
Galvenā darbības joma: aviācija, mazie lidojumi


 

Esošās darbības apraksts:

Pēdējos gadus Challenge pamatā nodarbojas ar mazās aviācijas lidojumu organizēšanu, iesaistās pilsētas svētku programmas papildināšanā, kā arī ikgadējo Mazās aviācijas svētku organizēšanā Talsos. Pēdējo piecu gadu laikā nav bijusi projektu īstenošanas pieredze.

Darbības mērķi pēc statūtiem:

  • palīdzēt integrēties veselīgajā sabiedrībā pusaudžiem un jauniešiem no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm;
  • attīstīt pusaudžu un jauniešu vidū apzinātu orientāciju un augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstītas uz kristīgām vērtībām;

  • palīdzēt pusaudžiem un jauniešiem atklāt un attīstīt savas radošās spējas, sniegt profesionālās orientācijas ieskatu, radīt vēlmi saņemt kvalitatīvu izglītību;

  • popularizēt mazās aviācijas attīstību pusaudžu, jauniešu un pārējās sabiedrības vidū, darīt to pieejamu ikvienam sabiedrības loceklim caur praktisko apmācību un aviācijas sporta nodarbībām;

  • veicināt mazās aviācijas attīstību Latvijā un Eiropā kopumā.

 

Informācija sagatavota un ievietota: