Biedrība ”Mazirbes draugu kopa” paraksta sadarbības memorandu!

Mazirbes draugu kopa - MK 16456366629 2266b78652 kBiedrība ”Mazirbes draugu kopa”  2015. gada 25. februārī bija to 35 biedrību vidū, kas parakstīja Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu. 

Memoranda parakstīšanas pasākumus noticis Ministru kabineta Zaļajā zālē. Pasākumā uzrunu teica Ministru prezidente Laimdota Straujuma, runājot par būtiskākajiem valdības uzdevumiem, kas veicami sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību, savukārt, par pilsoniskās sabiedrības prioritātēm 2015. gadā runāja Kultūras ministre Dace Melbārde.

Memoranda parakstīšanās pasākums notika Ministru kabineta Zaļajā zālē, kur notiek valdības sēdes. Tikšanās laikā Ministru prezidente L.Straujuma runāja par būtiskākajiem valdības uzdevumiem, kas veicami ciešā sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību – īpaši pievēršoties jautājumiem par Latvijas NVO fonda ziņojuma izstrādi un tā ieviešanu valstī.

Par Pilsoniskās sabiedrības attīstības prioritātēm 2015.gadā un valsts finansēta NVO fonda izveides progresu ziņoja kultūras ministre Dace Melnbārde.

Valsts kancelejas direktore, Memoranda īstenošanas padomes vadītāja Elita Dreimane sanāksmē informēja par MK un NVO sadarbības memoranda īstenošanu un padomes darbu .E.Dreimane uzsvēra, ka 2015.gads ir īpaši nozīmīgs, jo šogad aprit 10 gadi, kopš tika sagatavots Memorands un tam pievienojās pirmās NVO.  

„Šo desmit gadu laikā Memorandu būs parakstījušas vairāk kā 350 organizācijas, tādēļ ir patiess prieks un gandarījums, ka NVO sektors un valdība var sevi uzskatīt par nozīmīgiem, uzticamiem un vērtīgiem sadarbības partneriem.”

„Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un posmos valsts pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatelementa – pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un attīstību.”

Pievienošanās memorandam biedrībai dos iespēju īstenot savu galveno mērķi – veicināt pilsonisko aktivitāti Ziemeļkurzemē.

Mazirbē, 2015. gada 23.martā,
Lilita Kalnāja
Biedrības „Mazirbes draugu kopas”
valdes locekle

 Mazirbes draugu kopa - MK 16456366629 2266b78652 kMazirbes draugu kopa - MK 16642554215 60970a6e72 k 1