NVO mācību piedāvājums

NVO centra darbinieki piedāvā gan klātienes, gan izbraukuma bezmaksas apmācības NVO:

  • Lietvedības principi organizācijā
  • NVO juridisko zināšanu pamatportfelis
  • Laika un darbu plānošana
  • Noderīgi Interneta bezmaksas rīki organizācijas darbam
  • Sociālo tīklu iespējas organizācijas darba popularizēšanai
  • Bezmaksas mājas lapas izveides iespējas
  • Lietišķu dokumentu sagatavošana ar MS Word
  • Tabulu un aprēķinu veidošana ar MS Excel
  • Prezentāciju sagatavošana ar MS PowerPoint

Sadarbībā ar vieslektoriem, organizējam arī mācības par citām tēmām. Par klātienes mācību izsludināšanu sekojiet informācijai mūsu Jaunumu sadaļā, bet par izbraukuma mācību organizēšanu sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu info@kurzemesnvo.lv!