Atskatoties uz svarīgāko 2022. gadā

Atziņās un secinājumos par svarīgāko 2022. gadā dalās Kurzemes NVO centra priekšsēdētāja Elīna Futraka:

“2022. gada pirmā puse arī NVO sektoram Kurzemē bija šokējoša – Krievijas iebrukums Ukrainā būtiski ietekmēja vairāku sabiedrisko organizāciju darbu, gan radot jaunus izaicinājumus kara bēgļu uzņemšanā un palīdzības sniegšanā Ukrainai, gan radot situāciju, ka arvien vairāk cilvēku iesaistījās labdarībā un brīvprātīgajā darbā. Šie notikumi parādīja, ka mēs esam spējīgi mobilizēties un NVO sektora ieguldījums krīzes situācijā ir ļoti nozīmīgs.

Februārī mēs, Kurzemes NVO centrs, kopā ar draugiem un sadarbības partneriem, uzsākām līdzekļu vākšanu, lai Kuldīgā taptu Demokrātijas kvartāls. Bet būtiskais pavērsiens tepat kaimiņos, mums lika strauji apturēt uzsākto iniciatīvu, jo sapratām, ka šobrīd mums kā sabiedrībai,  jāizvirza citas prioritātes. Tomēr ideja par vietu, kurā trenēt demokrātiju, ir aktuālāka kā jebkad, tādēļ ceram, ka to izdosies realizēt.

Aizgājušais gads vēl vairāk liek novērtēt mūsu brīvību, mieru, drošību, kā arī ir devis iespēju modināt sevī cilvēcību un spēju sadarboties citam cita labā. Ceru, ka esam no šī gada kaut ko mācījušies un Kurzemes NVO centram būs arvien vieglāk mudināt cilvēkus noticēt tam, ka ikviens var ietekmēt apkārt notiekošo un ka var rīkoties ne tikai savā, bet arī līdzcilvēku labā.

Tos, kuri jūt vēlmi, bet īsti nezina ar ko sākt, aicinu izmantot iespēju nākamgad mācīties “Demokrātijas akadēmijā” un celt savas pilsoniskās kompetences”.

Foto: Jēkabs Aleksandrs Krūmiņš

Publicēts laikrakstā “Kurzemnieks” Nr.102, 30.12.2022.