Atbalsti Demokrātijas festivālu Kuldīgā, ziedojot ar Mobilly

No 4. novembra sākas akcija “White Friday”, kuras laikā cilvēki var iepazīties ar sabiedrībai nozīmīgām iniciatīvām un izvēlēties, kuru atbalstīt ar ziedojumu.

Ziedošanas mērķus un aprakstus var atrast lietotnē: https://www.whitefriday.lv/

Mēs vēlamies turpināt rīkot “Demokrātijas festivālu Kuldīgā” un aicinām atbalstīt šo ideju, ziedojot ar Mobilly!

“Demokrātijas festivāls Kuldīgā” jau otro gadu pulcēja cilvēkus, kuriem nav vienaldzīga tolerances, vienlīdzības un brīvības ideju veicināšana neformālā veidā. Festivālā piedzīvotais ļāva mācīties darot un stiprināt prasmes, kas mūsdienu sabiedrībā ir nozīmīgas: sadarbošanos, līdzdalību, cieņpilnu komunikāciju u.c. Festivāls ir izklaidējoši izglītojošs, un tā aktivitātes balstās uz demokrātisku vērtību stiprināšanu: brīvību, vienlīdzību, solidaritāti, toleranci.

Šogad festivāla programma bija ļoti bagātīga un cilvēku atsaucība aizvien pieaug. Dalībnieki priecājas, ka festivāls ir ģimenēm draudzīgs un izaugsmi veicinošs arī bērniem.

Lai gan festivāla ideju iniciējam mēs- Kurzemes NVO centrs, priecājamies, ka ik gadu aizvien vairāk iesaistās idejas atbalstītāji un organizācijas.

Šim pasākumam noteikti ir vieta Kuldīgas un Kurzemes reģionā. Ir jābūt iespējai sanākt kopā un interaktīvā veidā spriest par sabiedrībai  aktuālām tēmām.

Ja esi līdzīgi domājošs, apmeklē – https://mobilly.lv/ziedojumi/#/katalogs/7/9/1197  , ziedo ar Mobilly, sākot ar 3 euro, un gaidīsim TEVI nākošajā vasarā klātienē. 

Vairāk informācijas par festivāla norisi:

Vairāk informācijas par festivāla norisi: https://www.demokratijaskvartals.lv/festiv%C4%81ls